bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Tariferingsbureau Bouw is in werking

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Tariferingsbureau.

De wetgever heeft een aantal beroepsbeoefenaars in de bouwsector onderworpen aan een verzekeringsplicht.

Een beroepsbeoefenaar in de bouwsector die onderworpen is aan de verzekeringsplicht tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid en/of burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, en die geen verzekeringsdekking vindt op de reguliere markt, kan zich sinds 20 juni 2021 richten tot het Tariferingsbureau Bouw. Dit kan hij enkel op voorwaarde dat ten minste drie verzekeringsondernemingen geweigerd hebben hem een dekking toe te kennen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van het Tariferingsbureau, door op “TB Bouw” te klikken.

De oprichting van het Tariferingsbureau kwam er op uitdrukkelijk verzoekvan en aandringen langs gerechtelijke weg door de Orde van Architecten. Met gunstig gevolg: het vereiste KB werd op 13 februari 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Sinds 20 juni 2021 is het Tariferingsbureau in werking.
Lees: minister-geeft-gevolg-aan-verzoek-orde-van-architecten-kb-tariferingsbureau-bouw-is-een-feit

28 juni 2021