bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

"Uitgeklede" bouwshift goedgekeurd in parlementscommissie

De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement heeft op 8 november de decreten goedgekeurd voor de bouwshift die de regering overeenkwam in het Krokusakkoord. Volgens de oppositie gaat het om een fel uitgeklede versie van de betonstop of bouwshift die een paar jaar geleden in het vooruitzicht werd gesteld.

In februari bereikte de Vlaamse regering een gekoppeld akkoord over het stikstofdossier en de bouwshift. Die laatste moet ervoor zorgen dat de inname van open ruimte tegen 2040 tot nul wordt herleid.

In februari werd besloten dat eigenaars van een grond in woonreservegebieden een volledige vergoeding krijgen als hun grond wordt herbestemd. Daarvoor wordt een bouwshiftfonds met jaarlijks 100 miljoen euro aangelegd. Het geld komt uit het Klimaatfonds.

Volgens de oppositiepartijen wordt met de decreten een schim gestemd van wat ooit de betonstop had moeten worden. "Van het voertuig dat er nog staat, zijn de wielen, het stuur, de motor en de brandstoftank af gehaald", zei Bruno Tobback van Vooruit. "Dit is triest, voor wat een van de grote maatschappelijk uitdagingen is, al van in de vorige legislatuur."

De decreten zorgen immers enkel voor een oplossing voor de eigenaars in de woonreservegebieden. Slechts 7 procent van de open ruimte die verdwijnt, ligt in die gebieden. Voor de bestaande bouwgronden die momenteel niet bebouwd zijn, is er geen plan, hekelde de oppositie. Ook een grote visie op de ruimtelijke ontwikkeling, in een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ontbreekt.

"Ongeveer 2 procent van de Vlamingen zal cashen, de rest wordt opgezadeld met een miljardenfactuur", zei Mieke Schauvliege van Groen. "Het geld om die factuur te betalen haalt de regering bovendien amper uit haar eigen budgetten. Terwijl de regering een fonds voorziet van 100 miljoen euro per jaar, wordt de kost al geschat op 240 miljoen per jaar. De lokale besturen zullen financieel opdraaien voor het wanbeleid van de regering."

De oppositie waarschuwde ook voor juridische gevolgen, omdat de precieze uitkoopwaarde niet in de teksten is opgenomen. "U zou als minister van Justitie toch moeten weten dat de juridische haalbaarheid van deze decreten nul is", zei Leo Pieters van Vlaams Belang tegen Zuhal Demir. "U zal onderuit worden gehaald voor het gerecht."

Bron: Belga

10 november 2022