bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

Bent u ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten? Dan kan u het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen zonder ingeschreven te zijn bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

U kan dus optreden als vastgoedmakelaar-syndicus, vastgoedmakelaar-bemiddelaar en vastgoedmakelaar-rentmeester op grond van uw inschrijving bij de Orde van Architecten.

Deze vrijstelling van de verplichte inschrijving bij het BIV werd voor een reeks vrije beroepen waaronder  architecten toegekend door het KB van 30 augustus 2013 in uitvoering van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.   

Bent u van plan om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen? Informeer dan uw raad van de Orde over deze plannen. De uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar is immers aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient u onder meer een bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en u permanent te vormen. Raadpleeg in dit verband zeker de aanbeveling van de Nationale raad van de Orde van architecten van 26 juni 2020. De bepalingen uit deze aanbeveling zullen op termijn aan het Reglement van beroepsplichten van 16 december 1983 worden toegevoegd.    

Nuttige link:

Aanbeveling van 26 juni 2020 aangaande de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door architecten.

28 juli 2020