bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Uw rol als architect m.b.t. een ‘coronaveilige’ werf

Het zijn voor iedereen moeilijke tijden, ook voor onze sector. Daarom willen Netwerk Architecten Vlaanderen, de Beroepsvereniging voor architecten en de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, met de steun van de Federatie van de architectenverenigingen van België de hand aan de ploeg slaan om u schouder aan schouder hier doorheen te helpen. Met vereende krachten kunnen we dit de baas.

Zo bereiken er ons veel vragen over het voortzetten van lopende werven met respect voor de maatregelen vanwege de federale overheid inzake ‘social distancing’. Het is voor u als architect moeilijk om in dat verband werfoverleg en werfcontrole uit te voeren op een normale werkwijze. Wat dient u dan wel of niet te ondernemen? Hierbij meer verduidelijking:

Wees voorzichtig en vermijd risico’s

Conform de officiële berichten die we hebben ontvangen, kunnen activiteiten op bouwwerven enkel en alleen maar doorgaan mits het strikt respecteren van de regels van ‘social distancing’.

We moedigen u daarom aan om heel voorzichtig te zijn in de wijze waarop het werfoverleg en de werfcontrole alsnog zouden doorgaan. Misschien kan u de werfcontrole doen nadat de arbeiders zijn vertrokken en dit verder met digitale communicatiemiddelen afhandelen? Maar misschien is dit niet mogelijk en dient u uw opdrachtgever te verwittigen dat u uw taken als architect niet meer naar behoren kan verrichten. Het is en blijft belangrijk dat u altijd aan uw informatieverplichtingen blijft voldoen.

Zolang de bouwbedrijven niet uit eigen beweging hun activiteiten stopzetten, wordt van u als architect immers verwacht om de werken te controleren conform de wet, tenzij u als architect conform de regels van ‘social distancing’ dit niet meer veilig kan uitvoeren. Dan kan u tijdelijke overmacht inroepen en uw taken tijdelijk neerleggen als architect mits voorafgaandelijke toetsing van uw contractuele voorwaarden. Win hier ook zeker voorafgaand juridisch advies in en beoordeel case per case. Ga zeker niet overhaast te werk; noch in de controle, noch in het stopzetten van uw taken als architect.

De vrije beroepen zijn in het kader van de coronacrisis overigens bij ministerieel besluit gecatalogeerd als ‘essentieel’, wat verplaatsingen en contacten zeker rechtvaardigt, maar dan enkel met in acht name van grote voorzichtigheid. U kan dus enkel en alleen maar doorwerken zolang dit kan binnen de FOD-maatregelen. Deze moeten strikt worden nageleefd. De naleving ervan wordt door de politie gecontroleerd. De maatregelen kunnen ook elke dag aangepast worden. Volg dus goed op dat vlak de nieuwsberichten vanwege de overheid, de Orde van Architecten en uw beroepsvereniging(en).

NAV, BVA en de Orde van Architecten zullen met de steun van de FAB er in elk geval bij de overheid voor ijveren om tijdelijke overmacht, door het niet kunnen respecteren van de FOD richtlijnen, te aanvaarden als een geldige reden voor het tijdelijk opschorten van de wettelijk verplichte werfcontrole door de architect.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft. Ondertussen wensen wij u veel goede moed.

Marnik Dehaen
Voorzitter Orde van Architecten - Vlaamse Raad

Dirk Mattheeuws
Voorzitter NAV

Herman Jult
Voorzitter BVA

19 maart 2020