bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Vacature - Administratieve medewerker voor de Orde van Architecten

Word jij onze nieuwe collega?

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijk rechtspersoon die is opgericht bij wet van 26 juni 1963. Zij is bevoegd voor het opstellen en doen naleven van de deontologie en voor alle materies i.v.m. de toegang tot het beroep van architect in België. De Orde van Architecten waakt over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect met het oog op het openbaar belang, en dit in een steeds evoluerende maatschappelijke context.

Functieomschrijving

Als administratieve medewerker van de Orde van Architecten sta je o.a. in voor de organisatie en verslaggeving van vergaderingen, de opvolging van beslissingen en zorg je voor een goede informatiedoorstroming.

In dit kader worden volgende taken toegeschreven aan de administratieve medewerker:

 • Dossierbeheer: opvolgen en afhandelen, voorbereiden dossiers voor bespreking op vergaderingen;
 • Administratieve verwerking van beslissingen (brieven opstellen, beheer database, afspraken maken…);
 • Digitaal documentenbeheer;
 • Algemene administratieve taken (zoals bijv. bijhouden en ingeven prestaties mandatarissen en bijhouden uitgaven in het kader van de werking);
 • Op vlotte en correcte wijze bezoekers (stagiairs, architecten, mandatarissen) ontvangen en te woord staan;
 • Op vlotte en correcte wijze informatie verstrekken, zowel aan de balie, telefonisch als via e-mail;
 • Occasioneel assisteren bij de organisatie van evenementen (zoals bijv. beursdeelnames)

Voor de job als administratieve medewerker, werk je nauw samen met zowel collega’s, als mandatarissen. Het team stage en beroepsuitoefening komt minimaal maandelijks samen om speciale dossiers te bespreken (online).

Jouw profiel

 • Dynamisch, sociaalvaardig, communicatief zijn en op een positieve manier samenwerken;
 • Beschikken over een logisch en creatief denkvermogen;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden hebben in het Nederlands en een basiskennis van het Frans en Engels;
 • Goede algemene computervaardigheden hebben (zoals vertrouwd zijn met Word, Excel en Outlook) en vlot kunnen typen;
 • Diplomatisch, gestructureerd, nauwkeurig en resultaatgericht handelen;
 • De eigen houding en opvattingen aanpassen aan veranderende omstandigheden in de werkomgeving;
 • Zelfstandig kunnen werken.

Vereiste studies en ervaring

Studies: Beschikken over een professionele bachelor (juridisch gerelateerde studies is een plus, maar geen must) of kunnen aantonen te beschikken over relevante ervaring in een gelijkaardige functie.

Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed), FRANS (basis), ENGELS (basis)

Werkervaring:

Zowel kandidaten met ervaring, als starters met een juiste attitude komen in aanmerking.
Ervaring als bediende op een juridische dienst of in een advocatenkantoor of affiniteit met het beroep van architect is een pluspunt, maar niet vereist.

Ons aanbod

 • Het kantoor van de provinciale zetel is bereikbaar met het openbaar vervoer (bushalte) of met de wagen (parking ondergronds of achteraan het Huis van de Bouw);
 • Contract van onbepaalde duur, voltijds (38 uur/week), deeltijds (4/5de) is bespreekbaar;
 • Glijdende werkuren en een flexibel telewerkbeleid (mogelijkheid tot drie telewerkdagen per week);
 • Aandacht voor opleiding, bijscholing en persoonlijke ontwikkeling;
 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig betaald door de werkgever;
 • Uitgebreid pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering,…).
 • Een boeiende, polyvalente functie met ruime verantwoordelijkheden, gevarieerde contacten en een ruime autonomie;
 • Een samenwerking met enthousiaste collega’s.

Plaats van tewerkstelling

Orde van Architecten – provinciale raad Oost-Vlaanderen
Het Huis van de Bouw
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde

Bereid zijn om zich voor teambesprekingen, opleidingen en personeelsvergaderingen naar Brussel te verplaatsen.

Interesse?

Stuur dan jouw cv met begeleidend schrijven ter attentie van:

Orde van Architecten – Vlaamse Raad
Katrien Bal, verantwoordelijke Human Resources
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel

E-mail: personeelszaken.vroa@ordevanarchitecten.be

26 mei 2023