bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Vacature - Beleidsmedewerker voor de Orde van Architecten

Orde van Architecten zoekt beleidsmedewerker

Functieomschrijving

In België is het beroep van architect bij wet gereglementeerd. De Orde van Architecten is de wettelijke instantie die bevoegd is voor het doen naleven van de beroepsplichten via haar provinciale raden. Daarnaast doet zij beleidsvoorstellen aan en brengt zij advies uit bij de openbare overheden over alle materie aangaande het beroep van architect in België. Zij is inrichter en toezichthouder voor de stage van startende architecten.

De Vlaamse Raad d.i. Nederlandstalige vleugel van de Nationale raad van de Orde van Architecten, als inrichtende en beleidsvoerende macht is organisatorisch opgedeeld in drie diensten: juridische dienst, dienst Beleid en dienst Administratie & IT.

Ter versterking van de dienst Beleid zoeken we een beleidsmedewerker (voltijds) die volgende taken zal behartigen met betrekking tot zowel de interne basistaken van de Orde als de externe beleidskwesties waarmee de architect bij de uitoefening van zijn beroep doorgaans in aanraking komt:

 • assisteren bij het beleidsvoorbereidend werk (intern en extern beleid): proactief verzamelen, genereren en verwerken van informatie met als doel het beleid met kennis te onderbouwen en te adviseren over de wenselijke richting van het beleid;
 • rapporten, documenten, teksten, artikels e.a. opstellen om bij te dragen tot de beleidsvoorbereiding;
 • voorbereiden van alle debatten en vergaderingen waaraan de Dienst Beleid deelneemt en formuleren van antwoorden op technische vragen;
 • de actualiteit opvolgen voor de materies die verband houden met de functie;
 • bij de voorbereiding van inhoudelijke dossiers, in nauw overleg treden met de mandatarissen;
 • inhoudelijk ondersteunen van de communicatieverantwoordelijke en marketingverantwoordelijke bij resp. marketing- en communicatieactiviteiten (voor de nieuwsbrief, de website, dedicated mailings, persberichten,…);
 • assisteren van de communicatieverantwoordelijke bij het opstellen van een open communicatie naar architecten en andere belanghebbenden;
 • actief uitbouwen, bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. de werk- en vakdomeinen;
 • de eigen professionele ontwikkeling en daaruit voortvloeiende expertise op peil houden;
 • ...

Profiel

De kandidaat die we zoeken:

 • beschikt over een masterdiploma dat een valabele basisvorming garandeert voor het uitoefenen van de functie;
 • heeft minimaal 5 jaar relevante beroepservaring;
 • kennis regelgeving is een pluspunt;
 • heeft brede interesse in alle beleidsmateries waar de architect bij de uitoefening van zijn beroep doorgaans mee in aanraking komt alsook in de materies die tot de interne basistaken van de Orde behoren;
 • is in staat om prioriteiten te stellen;
 • kan de eigen planning soepel aanpassen aan de noden van de organisatie;
 • beweegt zich gemakkelijk in sociale groepen en durft uit te komen voor zijn standpunten met respect voor de gesprekspartner;
 • bouwt een netwerk uit binnen en buiten de organisatie dat van pas kan komen bij het realiseren van doelstellingen;
 • is meertalig:
  • uitstekende kennis van het Nederlands – geschreven en gesproken;
  • goede kennis van het Frans en Engels – geschreven en gesproken;
 • heeft een gevorderde kennis van de informatica- en softwareprogramma’s zoals MS Office (Outlook, Word, Excel,…).
 • is in staat om vlot met nieuwe (interne) programma’s (document management systeem, interne databank, …) te leren werken.

Aanbod

 • de kantoren van de Vlaamse Raad zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (treinstation Brussel-Noord op wandelafstand of per shuttlebus);
 • contract van onbepaalde duur, voltijds (38 uur/week);
 • glijdende werkuren en een flexibel telewerkbeleid (mogelijkheid tot drie telewerkdagen per week);
 • 20 wettelijke vakantiedagen en 6 extralegale vakantiedagen;
 • aandacht voor opleiding, bijscholing en persoonlijke ontwikkeling;
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig betaald door de werkgever;
 • uitgebreid pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering,…).
 • een uitdagende, gevarieerde job met veel zelfstandigheid in een boeiende werkomgeving;
 • een samenwerking met enthousiaste collega’s in een hecht team.

Plaats van tewerkstelling

Orde van Architecten – Vlaamse Raad
Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel

Je bent bereid om je af en toe binnen Vlaanderen te verplaatsen.

Interesse?

Stuur dan jouw cv met motivatiebrief ter attentie van:

Orde van Architecten – Vlaamse Raad
Katrien Bal – verantwoordelijke Human Resources
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel

E-mail: personeelszaken.vroa@ordevanarchitecten.be

18 augustus 2023