bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Verlenging aanvraagtermijn sloop- en herbouwpremie

De Vlaamse Regering heeft op 28 juni beslist om de aanvraagtermijnen voor de sloop- en herbouwpremie te versoepelen. Voortaan heeft u 3 maanden in plaats van 1 maand de tijd om de premie aan te vragen, na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop en herbouw. Dossiers waarvoor de premie niet tijdig werd aangevraagd, krijgen nog tot en met 30 september 2019 om de premie aan te vragen.

U kan als particulier een premie van 7500 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019. Indien de sloop- en herbouwvergunning apart werd aangevraagd (waarvan de sloopvergunning in de periode 1 oktober 2018 – 28 februari 2019 werd aangevraagd of de sloop in diezelfde periode werd gemeld), is er een overgangsmaatregel voorzien. 

Algemene premievoorwaarden

 • De aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.
 • De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat, gelegen op eenzelfde locatie.
 • Het af te breken gebouw mag NIET in één van deze 13 steden gelegen zijn:
  • Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.
 • De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden bekomen.
 • De premie kan enkel worden toegekend aan een natuurlijk persoon.
 • Voor wie een gecombineerde vergunning indient vanaf 1 maart 2019, bedraagt de termijn om de premie aan te vragen 3 maanden na het aanvragen van de omgevingsvergunning.
 • Voor wie een gecombineerde vergunning aanvroeg tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019, moet de premie-aanvraag via de webapplicatie gebeuren ten laatste op 30 april 2019.
 • Indien de sloop- en herbouwvergunning apart werd aangevraagd, is er een overgangsmaatregel voorzien. Voorwaarden om in geval van afzonderlijke vergunningen toch in aanmerking te komen voor de premie zijn dat de vergunning/melding voor sloop werd aangevraagd via het omgevingsloket vanaf 1/10/2018 en voor 1/03/2019 en deze voor heropbouw vanaf 1/10/2018 en uiterlijk op  31/03/2019. De aanvrager moet beide documenten aanmelden bij het Vlaams Energieagentschap uiterlijk op 30 september 2019.
 • De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en het op te richten appartementsgebouw of de op te richten woning(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.
 • De premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:
  • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd;
  • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen;
  • de omgevingsvergunning wordt vernietigd;
  • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon;
  • de eigendom van de grond of van een van de gebouwen (de af te breken of de nieuw gebouwde) in de loop van het bouwproject
   • - wordt overgedragen aan een rechtspersoon;
   • - wordt met een zakelijk recht belast ten voordele van een rechtspersoon
  • de nieuwgebouwde woning of het nieuwgebouwde appartementsgebouw voldoen niet aan de EPB-eisen.

Meer informatie en aanvraag slooppremie: www.energiesparen.be/slooppremie

08 juli 2019