bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Vernieuwde Scheldekaaien (WIT/PROAP/D-RECTA/IDROESSE) in Antwerpen beste publieke ruimte van Vlaanderen

Elk jaar reikt Infopunt Publieke Ruimte een onderscheiding uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel. De Prijs Publieke Ruimte is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap en voor een kwaliteitsvol ontwerp en vakkundige uitvoering van het project.

© Frederik BeyensTijdens een live streaming van het Congres en Forum Publieke Ruimte op 9 juni mochten Antwerps schepen van stadsontwikkeling Annick De Ridder en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg de onderscheiding in ontvangst nemen voor de herinrichting van de Scheldekaaien. Naast de prijs van de jury kon ook het publiek online een stem uitbrengen op de vijf kanshebbers. De Publieksprijs Publieke Ruimte ging dit jaar naar Herentals voor de herinrichting van het binnengebied Schaliken.  

Het masterplan, opgemaakt door WIT architecten, Proap Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagis, d-recta en idroesse infrastrutture spa, legde de krijtlijnen vast voor de heraanleg van de Scheldekaaien, vanaf het Eilandje in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden van de stad. Het probeert twee schijnbaar tegengestelde agenda’s te verzoenen. Aan de ene kant wil het over een lengte van zeven kilometer een Stad aan de Stroom realiseren, met een nieuwe openbare ruimte die de band tussen rivier en stad in ere herstelt. Aan de andere kant moet het Sigmaplan worden uitgevoerd om de stad te beschermen tegen datzelfde water met een nieuwe, hogere en ononderbroken waterkering. De waterkering verdeelt het kaaigebied in een droge stadszijde en een overstroombare rivierzijde.

Meer info over het project: dbpubliekeruimte.info/project/scheldekaaien

Infopunt Publieke Ruimte is het kenniscentrum voor openbare ruimte van de Voetgangersbeweging vzw en aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving. Het vertegenwoordigt 170 Vlaamse steden en gemeenten, provinciale en gewestelijke overheidsinstellingen en private ondernemingen en organisaties die actief zijn op gebied van openbare ruimte.  


Afbeeldingen

24 juni 2020