bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Verzamelbesluit Ruimtelijke Ordening wijzigt vrijgestelde handelingen, vergunningsplichtige functiewijzigingen en handelingen waarvoor medewerking architect vereist is

Op 22 november trad het verzamelbesluit ruimtelijke ordening (het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage) in werking. Dit besluit wijzigt onder meer de vrijgestelde handelingen, de handelingen die als handeling van algemeen belang beschouwd worden, de vergunningsplichtige functiewijzigingen en de handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is. 

Het op 28 september 2018 definitief goedgekeurde verzamelbesluit ruimtelijke ordening zal wijzigingen aanbrengen in volgende besluiten:

Daarnaast voert dit besluit ook nog enkele technische aanpassingen en correcties door.

 

Het wijzigingsbesluit, het verslag bij het wijzigingsbesluit en meer informatie vindt u op www.ruimtelijkeordening.be

 

De wijzigingen treden in werking 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

 

28 november 2018