bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Vlaamse regering keurt vernieuwd energie- en klimaatplan goed

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de actualisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). Om de vooropgestelde doelstelling van -40 procent broeikasgasemissies in 2030 te halen, neemt de regering extra maatregelen. Zo wordt de premie voor aardgascondensatieketels nog dit jaar afgeschaft, komen er meer premies voor warmtepompen, wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens uitgebreid en komt er een steunmechanisme om de elektrificatie van het wagenpark te versnellen.

De Vlaamse regering heeft haar update van de energie- en klimaatinspanningen richting 2030 klaar. Zoals aangekondigd houdt Vlaanderen vast aan de reductiedoelstelling van -40 procent tegen 2030 (tegenover 2005) en gaat het dus niet mee in de -47 procent die Europa van België vraagt. Minister-president Jambon spreekt van een "realistisch plan waarin de ambitie ook onderpind is met concreet beleid". Opvallend: regeringspartij Open VLD laat weten dat het graag verder was gegaan dan een vermindering van 40 procent.

In november 2021 werd al een reeks maatregelen toegevoegd aan het oorspronkelijke VEKP. Nu komt daar een batterij ingrijpen bij.

Zo zal de subsidie voor nieuwe fossiele aardgascondensatieketels nog dit jaar afgeschaft worden. De 30 miljoen euro die daarmee bespaard wordt, schuift door naar renovatiebeleid. De verhoogde premies voor warmtepompen worden verlengd (tot eind 2025).

Bij ingrijpende energetische renovaties zullen vanaf 2025 ook minimale installatierendementen worden opgelegd aan centrale verwarmingsinstallaties.

Naast de renovatieverplichting die begin dit jaar al is ingevoerd (waarbij woningen of appartementen die vanaf 2023 worden aangekocht binnen de vijf jaar moeten gerenoveerd worden naar een label D of beter) komt er ook een minimale EPC-norm, een norm die ook geleidelijk strenger wordt. Bedoeling is om de woningkwaliteit stelselmatig te verbeteren. Voor open en halfopen woningen gaat het om mijlpalen in 2030 (label E), 2035 (label D) en 2040 (label C). Voor appartementen en gesloten bebouwing zijn er mijlpalen voorzien in 2030 (label D) en 2035 (label C).

Volgens minister van Wonen Matthias Diependaele zal er enkel handhaving komen op de huurmarkt omdat het daar ook nodig is. De maatregel moet zorgen voor de "verdere verduurzaming" van de huurmarkt. "Hiermee geven we de Vlaamse huurmarkt een helder perspectief van wat de verwachtingen zijn op energetisch vlak. We kiezen daarbij voor een redelijk en realistisch pad met een lange doorlooptijd, gezien we onze Vlaamse verhuurders ruim de tijd willen geven om hierop te anticiperen", legt Diependaele uit.

In transport komt er een uitbreiding van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Zo zal de heffing ook gelden in havengebieden en op bepaalde sluiproutes. Een van die bekende sluiproutes is de Limburgse Noord-Zuid-verbinding. Tegelijk worden zero-emissievrachtwagens boven 3,5 ton vrijgesteld van de heffing. Een kilometerheffing voor personenwagens - een voorstel van Open VLD - komt er niet.

Er komt wel een steunmechanisme voor bepaalde nieuwe of tweedehands zero-emissiewagens en voor aanbieders van deelmobiliteit. Voor welke auto's er premies komen en hoe hoog die precies zullen zijn, ligt nog niet vast. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters laat daarvoor een regeling uitwerken. Samen met haar collega Demir wil zij ook de emissievrije distributie in stedelijke kernen stimuleren zodat "vanaf 2025 stadskernen emissievrij beleverd kunnen worden".

Ook in de landbouw komen er extra ingrepen. De emissies in die sector zijn gestegen in plaats van gedaald. Zo is onder meer met minister van Landbouw Jo Brouns afgesproken dat het Convenant Enterische Emissie Rundvee - met daarin de geplande reductie van broeikasgassen, met name methaan - wordt bijgestuurd.

Op het vlak van hernieuwbare energie verscherpt de regering de ambitie met 12 procent tegenover 2019. Tegen 2030 moet er 31.974 gigawattuur (GWh) opgewekt worden. Er komen geen nieuwe steunmechanismen. De extra wind- en zonne-energie moet er vooral komen door te sleutelen aan procedures en door bepaalde verplichtingen, denk aan de verplichte PV-installaties bij grote elektriciteitsafnemers of het verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw.

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir komt het bijgewerkte plan neer op "een verstandig klimaatbeleid zonder sociaal bloedbad, met inspanningen van alle sectoren".

Volgens Open VLD-viceminister-president Bart Somers is het plan "onderbouwd met concrete, haalbare en becijferde maatregelen". Toch is Somers niet onverdeeld gelukkig. "Wij waren als Open VLD bereid meer te doen dan -40 procent omdat klimaat de grootste uitdaging is waar we voorstaan. Wij hebben duidelijke voorstellen op tafel gelegd, maar daar kon spijtig genoeg niet altijd een consensus rond gevonden worden", zegt Somers. Volgens hem zal zijn partij "blijven zoeken naar extra reducties". "We zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren de inspanningen verder moeten opdrijven."

De actualisatie van het VEKP was nodig omdat elke lidstaat uiterlijk op 30 juni 2023 over zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan verslag moet uitbrengen bij de Europese Commissie. De komende tijd worden de plannen van Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de federale bijdrage gecompileerd tot een Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Bron: Belga

15 mei 2023