bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

WaterAtlas toont waar water beschikbaar en nodig is

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, stelde op 15 maart de WaterAtlas voor. Dat is een interactieve kaartentool die professionelen en particulieren gratis kunnen raadplegen met een overzicht van de watervraag en het wateraanbod in Vlaanderen. Het initiatief wil het gebruik van alternatieve waterbronnen, zoals hemelwateropvang en behandeld afvalwater, eenvoudiger maken en stimuleren.

De industrie van groenten- en fruitstreek biedt bijvoorbeeld een enorm potentieel om gezuiverd industrieel afvalwater of hemelwater een nieuwe bestemming te geven voor irrigatie in nabijgelegen land- of tuinbouw. Iedereen kan in de eigen regio nagaan waar er een groot aanbod is en waar een grote vraag, en of die op elkaar af te stemmen zijn.

"Voor de WaterAtlas hebben we publieke data gebruikt, die ons toelieten het potentieel van opgevangen regenwater via grote dakopppervlakken en gezuiverd afvalwater te onderzoeken", zegt expert milieumodellering bij VITO Karolien Vermeiren. De WaterAtlas schat met concrete cijfers in hoeveel hemelwater elke industriële site potentieel kan opvangen of hoeveel irrigatiewater elk land- of tuinbouwperceel nodig heeft.

Hoe de wateruitwisseling in de praktijk moet gebeuren, is nog niet duidelijk. "Bij onze aannames voor leveringen binnen een kilometer gingen we uit van een scenario met pijpleidingen", aldus Vermeiren. "De WaterAtlas wil in de eerste plaats ondernemers, planners en gemeenten een duurzame oplossing voor waternood aanbieden. Maar ook voor onderzoek kan de kaart interessant zijn."

De WaterAtlas maakt deel uit van het project Vlaanderen WaterProof en moet de Blue Deal-ambitie van Vlaams minister Zuhal Demir om waterkringlopen verder te sluiten helpen realiseren.

Bron: Belga
 

 

17 maart 2023