Goed om weten voor de architect

Afschaffing vestigingswetgeving: wat betekent dit voor de architect? - 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 moeten aannemers in Vlaanderen niet langer beschikken over een vestigingsattest om het beroep van aannemer te mogen uitoefenen. De Vlaamse Regering heeft hiertoe besloten op 19 oktober 2018 in navolging op een Europese Richtlijn van 7 september 2005. In het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de vestigingswetgeving vooralsnog wel gehandhaafd.

Lees meer

Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers - 1 juli 2018

Sinds 1 juli 2018 zijn ook aannemers en studiebureaus verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor werken aan woningen of appartementen, nieuwbouw of renovatie, waarbij de tussenkomst van een architect verplicht is. Voorheen waren enkel de architecten verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Lees meer 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) - 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze Europese privacywet heeft als doel de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Lees meer 

Nieuwe insolventiewetgeving  - 1 mei 2018

Wat betekent insolventie? Waarom is het nieuwe insolventierecht positief voor de architect? Welke oplossingen biedt het insolventierecht voor een architect in moeilijkheden? Wat is een insolventiefunctionaris en wat houdt zijn opdracht in? Minister van Justitie Koen Geens geeft tekst en uitleg.

Lees meer

Codextrein Ruimtelijke Ordening - belangrijke wijzigingen - 8 december 2017

Het Vlaams parlement keurde 29 november 2017 de 'codextrein' goed, de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het omvangrijke decreet laat onder meer toe dichter bij elkaar te gaan wonen, voorziet nieuwe woonvormen en schrapt oude verkavelingsvoorwaarden. Het decreet ruimtelijke ordening moet op termijn het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of 'betonstop', mogelijk maken. 

Lees meer

Aanwezigheidsregistratie voor architecten - 30 mei 2017

De aanwezigheidsregistratie voor architecten is nog steeds verplicht, maar het is geen prioriteit voor de inspectiediensten. Het gedoogbeleid voor architecten, dat in 2016 werd ingesteld door toenmalig staatsecretaris Tommelein in afwachting van een wetswijziging, blijft van kracht. Zolang de wetswijziging er niet komt, blijft het gedoogbeleid voor architecten gelden. Dit werd zo bevestigd door het kabinet van huidig staatsecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude Ducarme en door de dienst Sociale Zekerheid. Zie ook: socialsecurity.be/checkinatwork