ACE - Checklist architect - opdrachtgever

Het is altijd aangewezen dat de wederzijdse afspraken en verplichtingen tussen opdrachtgever en architect worden overeengekomen en voorgegeven in een passend schriftelijk contract. Dit is zeker van belang zeker in het kader van een internationale samenwerking wanneer de gangbare binnenlandse contracten niet geschikt blijken te zijn. De architect zou de voorkeur kunnen geven aan een bepaald type-contract, terwijl de opdrachtgever en/of de lokale dwingende regels of gewoonten een ander type vereisen.

Deze checklist werd opgesteld door de werkgroep International Business Models (IBM) van de ACE en is specifiek bedoeld voor architecten die internationaal werken. De checklist maakt het mogelijk voor de architect en opdractgever om een solide basis te creëeren bij de opstart van hun samenwerking. De checklist behandelt de alledaagse situatie waarin een architect moet werken in binnen de juridische context van het land van de opdrachtgever.

Raadpleeg de checklist architect-opdrachtgever op de website van de ACE.

Of download de checklist hieronder.

Ace checklist for international collaboration 2020.pdf