Begrippen uit het omgevingsrecht

Wat is een Ramsargebied? Wat is urban sprawl? Wie zetelt in de omgevingsvergunningscommissie en waarvoor is die bevoegd? Wat is een as-builtattest? En waarvoor staat een planologisch attest?

Het boek "Begrippen uit het omgevingsrecht" verheldert deze en vele andere kernbegrippen uit het omgevingsrecht. En dat is geen overbodige luxe. Immers, een aantal begrippen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) zijn nu decretaal verankerd, maar het is niet altijd even eenvoudig om te achterhalen waar precies.