Nacalculatie architectenopdracht: het volledige onderzoek

Wat is een Ramsargebied? Wat is urban sprawl? Wie zetelt in de omgevingsvergunningscommissie en waarvoor is die bevoegd? Wat is een as-builtattest? En waarvoor staat een planologisch attest?

"Begrippen uit het omgevingsrecht" verheldert deze en vele andere kernbegrippen uit het omgevingsrecht.