New Leipzig Charter- The transformative power of cities for the common good (2020)

Het New Leipzig Charter- The transformative power of cities for the common good is aangenomen tijdens de informele ministeriële bijeenkomsten die op 30 november 2020 onder Duits voorzitterschap werden georganiseerd.

Het nieuwe Leipzig charter vormt een belangrijk beleidskaderdocument voor duurzame stedelijke ontwikkeling in Europa. In het charter wordt benadrukt dat steden geïntegreerde en duurzame stadsontwikkelingsstrategieën moeten opstellen en ervoor moeten zorgen dat deze worden uitgevoerd voor de stad als geheel, van de functionele gebieden tot de wijken. Het document is sterk afgestemd op het cohesiebeleid en het bijbehorende kader voor duurzame stedelijke ontwikkeling. De lidstaten hebben ermee ingestemd het charter in hun nationaal of regionaal stedelijk beleid ten uitvoer te leggen.

De gemeenschappelijke beginselen zijn nuttige referenties voor de programmering van het cohesiebeleid (geïntegreerde territoriale ontwikkeling en duurzame stedelijke ontwikkeling). Het charter stelt de lidstaten in staat een nationaal stedelijk beleid van hoge kwaliteit te ontwikkelen.

Het New Leipzig Charter- The transformative power of cities for the common good  gaat ook vergezeld van een uitvoeringsdocument dat de volgende fase van de stedelijke agenda voor de EU volgens vernieuwde parameters moet sturen.

Download het New Leipzig Charter- The transformative power of cities for the common

 


Downloads