Onderzoek naar de sociaaleconomische positie van architecten en designers in Vlaanderen

Architecten en designers hebben een grote passie voor hun beroep, maar de administratieve werklast, de toenemende verantwoordelijkheden en de financiële onzekerheid leggen een zware druk op hun jobtevredenheid. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media in opdracht van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz in samenwerking met de onderzoeksgroep CuDOS van de Universiteit Gent en de Orde van Architecten - Vlaamse Raad.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid voerde eerder al twee gelijkaardige onderzoeken naar de sociaaleconomische positie van creatieve beroepen. In 2014 werden de acteurs bevraagd, en later, in 2016, volgden de audiovisuele sector, beeldend kunstenaars, auteurs, muzikanten en podiumkunstenaars. Architecten en designers zijn onderwerp van een derde studie.

In deze studie wordt het profiel, de arbeidssituatie en de daaruit voortvloeiende sociaaleconomische condities bij architecten en designers bestudeerd. Er wordt gefocust op verloning, man/vrouw-verhoudingen, jobtevredenheid, samenhang van het netwerk, en de werkomstandigheden van architecten en designers. De onderzoeksgroep CuDOS verzamelde via een online bevraging gegevens bij 1840 architecten (25% van het totaal aantal Vlaamse architecten) en 578 designers.

De volledige studie kan u hieronder downloaden.