Resultaten marktonderzoek Orde van Architecten - Vlaamse Raad 2021

Hoe en waar gaan potentiële bouwers en verbouwers op zoek naar informatie? Zijn ze voldoende op de hoogte van wat een architect kan betekenen? En hoever is men bekend met de Orde van Architecten? Met het oog op het vernieuwen van haar website (www.architect.be) liet de Orde van Architecten - Vlaamse Raad door marktonderzoeksbureau Essencia een onderzoek uitvoeren bij particuliere opdrachtgevers, professionele opdrachtgevers en architecten om dit in kaart te brengen.

Er werd onderzocht in hoever men vertrouwd is met de taken van de architect en de vigerende wetgeving. Daarnaast werd ook nagegaan waar men op zoek gaat naar de gewenste informatie, of deze ook gevonden wordt en welke verwachtingen men koestert. Tot slot werd gepeild in hoever de Orde en haar diensten gekend zijn.

De uitkomst van het onderzoek zal de Orde van Architecten - Vlaamse Raad toelaten om enerzijds haar website aan te passen naar inhoud en gebruiksvriendelijkheid. De onderzoeksresultaten zullen anderzijds ook input geven aan het marketing- en communicatiebeleid.

Eerst krijgt u de onderzoeksresultaten van de particuliere opdrachtgevers, vervolgens die van de de professionele opdrachtgevers en tot slot die van de architecten. De presentatie sluit af met een algemene conclusie.

Download hier het onderzoeksrapport