Towards a shared culture of architecture (2021)

Investing in a high-quality living environment for everyone : executive summary

Dit rapport is voortgekomen uit het EU-werkplan 2019-2022 voor cultuur en verzamelt heersende trends en beste praktijken op het gebied van het beheer van het hedendaags ruimtelijk ontwerp, om op meerdere niveaus aanbevelingen te doen voor het waarborgen van kwaliteitsvolle architectuur en kwaliteitsvolle gebouwde omgevingen voor iedereen.

Het rapport is gebaseerd op het Baukultur-kwaliteitssysteem van Davos en bevat concrete definities van kwaliteitsvolle architectuur en kwaliteitsvolle gebouwde omgevingen. Het geeft antwoorden op de vraag hoe deze begrippen kunnen worden gedefinieerd, en beschrijft de belangrijkste criteria voor de beoordeling ervan.

Aan de hand van een verzameling casestudies, verzameld uit heel Europa en onderzocht door de OCM-deskundigengroep in 2020-2021, worden in de publicatie manieren voorgesteld om die kwaliteitscriteria, die op verschillende bestuursniveaus in praktijk zijn gebracht, te operationaliseren.

Kwaliteitsaspecten moeten in aanmerking worden genomen op alle financieringsgebieden die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkeling en de gebouwde omgeving, met name die welke in de procedures voor overheidsopdrachten zijn geïntegreerd.

De aanbevelingen zijn gericht op verschillende schalen, zoals EU-beleid, nationale kaders en het lokale niveau, naast belanghebbenden uit de particuliere sector en de professionele wereld.

Download het rapport Towards a shared culture of architecture