Architectenverenigingen

Netwerk Architecten Vlaanderenwww.nav.be

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste Vlaamse architectenorganisatie. Door de krachten te bundelen wil het de architectensector meer slagkracht geven. Het wil niet alleen zorgen voor de belangen en de promotie van het beroep in het algemeen, het beschikt ook over een ruim aanbod dienstverlening, opleiding en ondersteuning van de architect in zijn dagelijkse praktijk.

Federatie van de architectenverenigingen van Belgiëwww.fab-arch.be

De FAB verenigt en vertegenwoordigt de Belgische architecten, zowel de Vlaamse, de Waalse als de Brusselse architecten, op het federale en het internationale niveau. Voor de FAB zijn de beroepsbelangen van de architecten en de bevordering van kwaliteitsarchitectuur prioritair en onafscheidbaar. Leden: Vlaanderen: BVA, Wallonië: UWA, Brussel: AriB.

Beroepsvereniging voor architecten www.bvarchitecten.be

De BVA versterkt en verbindt architecten die het maatschappelijk belang van architectuur binnen een duurzame samenleving ter harte nemen. Aandacht voor de kwaliteit van de architectuur en de wijzigende rol van de architect in het bouwgebeuren staan hierbij centraal.

Union Wallonne des Architecteswww.uwa.be

Het doel van de UWA is de verdediging en bevordering van architecten en architectuur in Wallonië.

Architects in Brussels www.arib.be

Naar het voorbeeld van hun Vlaamse en Waalse regionale confraters, BVA (Beroepsvereniging voor architecten) en UWA (Union Wallonne des Architectes), hebben de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actieve beroepsverenigingen hun krachten verenigd en een finale vorm gegeven aan AriB (Architects in Brussels). Het is een opzettelijke keuze van haar leden dat AriB duidelijk in de richting gaat van een open, multiculturele en meertalige vereniging: het moet een portaal worden voor alle architecten die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Architecten - Bouwerswww.a-b.be

Architecten-Bouwers heeft als voornaamste doelstelling de bouwheer kwaliteitsarchitectuur te bieden, samen met een verzekeringscontract dat het budget en de uitvoeringstermijn waarborgt. In de formule architecten-bouwers bevat de overeenkomst met de architect nog een extra: de bouwheer geeft aan de architect de volmacht om in zijn plaats op te treden. Hierdoor kan de architect er voor zorgen dat de uitvoering van een bouwproject perfect verloopt.

G30www.g30.be

Gezien de evolutie van het architectenberoep in België en de economische en juridische omgeving waarin het wordt uitgeoefend, hebben enkele architectenvennootschappen beslist een nieuwe vereniging op te richten: de G30. Het doel van de architectenvereniging G30 is erkende architectenkantoren in België te verenigen en te vertegenwoordigen om de uitoefening van het beroep op federaal en Europees vlak te promoten en te verbeteren.