Architectuurorganisaties

A+ Architecture in Belgium a-plus.be

A+ Architecture in Belgium ziet architectuur als cultuur. Met de publicatie van een tweemaandelijks tijdschrift, een website en het organiseren van lezingen en tentoonstellingen wil A+ Architecture in Belgium de referentie zijn voor architectuur en stedenbouw in Vlaanderen en België.

Archipelwww.archipelvzw.be

Archipel is een Vlaamse architectuurvereniging. Een open culturele vereniging die zich richt tot wie in actuele
architectuur geïnteresseerd is. Niet alleen architecten, maar ook andere professionelen (stedenbouwkundigen, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, designers, cultuurhistorici, critici, uitrustings- en stabiliteitsingenieurs, aannemers, leveranciers, enz.) en geïnteresseerde leken met een culturele belangstelling voor architectuur.
Archipel heeft zich als doel gesteld in professionele middens een culturele reflectie op niveau over architectuur op gang te brengen, en daarnaast ook mee te werken aan een meer volwassen architectuurklimaat in Vlaanderen door allerlei initiatieven, gericht op een breder publiek.

Architectuurwijzer architectuurwijzer.be

Architectuurwijzer (AW) is een culturele architectuurorganisatie. Geworteld in Limburg, maar het houdt de ogen open voor wat zich buiten de provinciegrenzen afspeelt – in Vlaanderen, de Euregio Maas-Rijn, Europa, de wereld. AW richt zich zowel tot het grote publiek als tot professionelen en verbindt hen rond actuele kwesties.

AR-TURcentrum.ar-tur.be

AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. Via culturele programma’s gaat AT-TUR in gesprek met de inwoners, professionelen en maatschappelijke actoren betrokken bij ruimtelijke kwaliteit.

CIVA Stichtingwww.fondationciva.brussels

De CIVA Stichting is in 2016 opgericht op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verenigt onder een enkele structuur de middelen, de kennis en de know-how van diverse Brusselse cultuurspelers die zich bezighouden met architectuur, stedenbouw, landschappen en het onderzoek naar ecosystemen. Het culturele project van de CIVA Stichting bevordert de ontwikkeling van een architectuur-, landschaps- en stadscultuur die vertrouwd is met de hedendaagse uitdagingen, met een bijzondere focus op Brussel.

Planopli planopli.net

Planopli organiseert op maat gemaakte architectuur­reizen voor architecten­bureaus, universi­teiten, architectuur­organisaties, groepen kunst- en architectuur­liefhebbers…

Stad en architectuur www.stadenarchitectuur.be

Stad en Architectuur VZW is een vereniging, gevestigd in Leuven, die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen en die sinds 2009 voor haar activiteiten samenwerkt met Museum M en Kunstencentrum STUK te Leuven. Stad en Architectuur maakt een stimulerend architectuurklimaat zichtbaar, ervaarbaar en bediscussieerbaar. Hierbij inspireert zij een breed publiek om zodoende een zo groot mogelijke maatschappelijke betrokkenheid te creëren.

Team Vlaams Bouwmeester - www.vlaamsbouwmeester.be

De website van het Team Vlaams Bouwmeester biedt een blik op de brede werking van het Team en maakt de archieven van de Open Oproep digitaal toegankelijk. Daarnaast biedt de site een overzicht van de verschillende instrumenten van de Bouwmeester, het ontwerpend onderzoek dat wordt gevoerd, en de activiteiten in het Atelier Bouwmeester.

Vlaams Architectuurinstituut - www.vai.be

Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor architectuur. Het VAi maakt het publiek attent van het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleert het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreidt kennis over architectuur.

Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over hedendaagse, voorbije en toekomstige ontwikkelingen van architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Het biedt een platform aan iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurcultuur. Het organiseert tentoonstellingen, lezingen, debatten, publicaties en evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur. Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en is het ingebed in een wereldwijd netwerk van architectuurinstituten.

Sinds 1 januari 2018 beheert het Vlaams Architectuurinstituut een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie stelt het VAi in staat om een brug te slaan tussen heden, verleden en toekomst van architectuur. Daarnaast neemt het Vlaams Architectuurinstituut een actieve rol op in de zorg voor vormgevingserfgoed. Het brengt dit erfgoed in kaart, geeft er advies over en informeert een breed publiek via publicaties en tentoonstellingen.