Auteursrechten voor architecten

Het recht kan best vergeleken worden met een grote boom met heel veel takken. Een van deze vele takken is het intellectueel eigendomsrecht. Dit recht is erop gericht zogenaamde voortbrengingen van de menselijke geest te beschermen. Het is ontwikkeld om werken, ideeën en creaties te delen met anderen. Want zonder enige bescherming is wie goeie ideeën heeft, natuurlijk eerder geneigd zijn ideeën voor zichzelf te houden. Het intellectueel eigendomsrecht biedt bescherming tegen het misbruik van vruchten van intellectuele arbeid. 

Een tak van een boom heeft natuurlijk meestal nog veel kleinere vertakkingen, bij het intellectuele eigendomsrecht is dat niet anders. 

Voor architectenbureaus zullen vooral het auteursrecht en modellenrecht relevant zijn. 

'Auteursrechten voor architecten: een gids' is te raadplegen op dull.be

Bestel het on demand webinar 'Auteursrecht en architectuur' op www.storypublishers.be