Internationale organisaties

De Orde van Architecten is lid van twee internationale organisaties: de ACE (Architects’ Council Europe) en ENACA (European Network of Architects’ Competent Authorities).

 

 

 De ACE (Architects’ Council Europe) vertegenwoordigt het architectenberoep op Europees niveau. De organisatie heeft intensieve contacten met de Europese Unie en doet actief aan lobbywerk. Een van de essentiële taken van de ACE houdt in dat de organisatie de ontwikkelingen op EU-niveau op de voet volgt. De ACE wil zo kunnen anticiperen op de elementen in het politieke beleid en de wetgeving van de Europese Unie, die een impact hebben op de architectuurpraktijk, de kwaliteit en de duurzaamheid van onze leefomgeving.

De werking van de ACE is georganiseerd rond een aantal  thema’s die elk ingedeeld zijn in verschillende werkgroepen. De Orde van Architecten volgt volgende thema’s op:

  • toegang tot het beroep (Access to the Profession)
  • beroepspraktijk (Practice of the Profession)

www.ace-cae.eu

 


 

 

 

 

 


ENACA (European Network of Architects’ Competent Authorities) bestaat sinds 2007 en is een officiële instantie dat een netwerk creëert voor het uitwisselen van informatie betreffende de toegang tot het beroep in de verschillende Europese landen. Landen die beschikken over een Orde, Register of Kamer om de inschrijving van architecten wettelijk te regelen maken deel uit van ENACA, maar eveneens landen die nog niet over zulk systeem beschikken en zich op de hoogte wensen te stellen van de bestaande systemen.

ENACA vergadert drie keer per jaar, zowat de helft van de bevoegde autoriteiten voor architectuur in Europa zijn momenteel aangesloten.

Thema’s die worden besproken binnen de vergaderingen:

  • aanpassing van de Professional Qualifications Directive en de invoering ervan in de verschillende Europese landen,
  • Europa moedigt studenten zo veel mogelijk aan om de stage in het buitenland te doen. Hoe zal dit praktisch georganiseerd worden? Wat met de controle van de stage? Hoe wordt toezicht gehouden op de stagemeesters?,
  • de invoering van de Europese Professionele Kaart onder de vorm van een elektronisch certificaat om de uitwisseling van architecturale dienstverlening binnen de Europese Unie te versnellen en te vergemakkelijken.

www.enaca.eu