(hoe) Mag een architect reclame maken?

De architect mag, op discrete wijze en in onafhankelijkheid, zijn activiteit aan het publiek bekend maken; hij moet daarbij elke opdringerige reclame volstrekt vermijden. Hij waakt erover dat anderen zijn naam noch zijn titel onrechtmatig en/of met handelsdoeleinden gebruiken.

a) Hij mag zijn hoedanigheid van architect vermelden in boeken, studies of artikelen in wetenschappelijke, kunst- of vaktijdschriften, alsook ter gelegenheid van elke tussenkomst met het oog op een informatie van het publiek.

b) Vanaf de aanvang van de werken tot en met het beëindigen ervan, laat de architect die instaat voor de controle op de uitvoering van de werken een bord aanbrengen op de werf overeenkomstig de bepalingen van de Orde ter zake. Dit bord dient de naam of namen te vermelden van de architecten die met een opdracht belast zijn bij de uitwerking van het ontwerp.
c) De architect heeft het recht om op zijn werk, na voltooiing, zijn naam aan te brengen, voor zover dit op een bescheiden wijze geschiedt.

d) Onverminderd de reglementering ter zake mag de architect die gelast wordt te onderhandelen in de verkoop van een onroerend goed, slechts op bescheiden wijze melding maken van zijn hoedanigheid als architect. (artikel 13 Reglement van beroepsplichten)