Verklaring van Davos - Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa

Op deze pagina vindt u alle berichten terug over de Verklaring van Davos en het onderwerp Baukultur

 

Wat is Baukultur?

Baukultur staat voor een mix van knowhow en expertise om te (ver)bouwen, van manieren om bebouwde omgevingen te creëren en van inzichten om de kwaliteit van die creaties te verhogen. Baukultur gaat dus ook over regelgeving, procedures en de betrokkenheid van de samenleving; over stads- en dorpskernen, landelijke gebieden, industrie en natuur, infrastructuur; over bestaande constructies en nog te bouwen constructies. Baukultur verwijst naar concrete bouwmethodes en detailtoepassingen, naar kleine en grootschalige transformaties en ontwikkelingen, naar ruimtelijke ordening en urbanisatie, naar traditie en innovatie. Een architecturale aanpak die geworteld is in Baukultur kan en moet een actieve rol spelen in het bevorderen van de sociale cohesie, het waarborgen van de duurzaamheid en het algemeen welzijn. 

Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’

Op 22 januari 2018 ondertekenden de Europese ministers van Cultuur en tal van nationale en internationale instanties de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’.

De ondertekenaars verbinden zich ertoe de bouwcultuur te promoten bij alle betrokken spelers en deze toe te spitsen op de maatschappelijke culturele waarden. Op 3 oktober 2018 ondertekenden ook de Belgische ministers van Cultuur en de grootste beroepsverenigingen de verklaring.

Lees hier de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’.

Belgische cultuurministers ondertekenen charter voor kwaliteitsvolle bouwcultuur

“Architect mag zich niet voor de kar laten spannen van de banaliteit”

v.l.n.r. Francis Metzger (Cfg-Oa), Fadila Laanan, Pascal Smet, Catherine Van Zeeland, Sven Gatz, Marnik Dehaen. Foto © Isabelle PateerOp initiatief van de Orde van Architecten ondertekenden de Belgische ministers van Cultuur en de grootste Belgische architectenverenigingen vandaag de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolleBaukultur voor Europa’. Begin dit jaar werd dezelfde verklaring ook al ondertekend door de Europese ministers van Cultuur en tal van nationale en internationale instanties.

lees verder

Zeven experts geven hun mening over architectuur en cultuur

Naar aanleiding van de ondertekening van de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’ door de vier Belgische ministers van Cultuur (3 oktober 2018) organiseerde de Orde van Architecten een debat rond het thema “Architectuur en cultuur”.

Foto © Isabelle Pateerlees verder

Davos-verklaring ondertekend door Vlaams minister-president Geert Bourgeois

Op 3 april werd de Verklaring van Davos ook ondertekend door Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Agentschap Facilitair Bedrijf en Kamp C/Provincie Antwerpen ondertekenen de Verklaring van Davos op openingsdag Batibouw

Op de eerste dag van Batibouw, 21 februari, ondertekenden een aantal Vlaamse organisaties de Verklaring van Davos 'Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa'. Eerder werd de verklaring ook al ondertekend door de beroepsverenigingen en de Europese en Belgische cultuurministers. 

Foto © Isabelle Pateerlees verder

Zwitserland roemt initiatieven Orde van Architecten rond ondertekening Verklaring van Davos

"België en Spanje hebben de verklaring ondertekend en de verwachting is dat andere landen dit voorbeeld zullen volgen.” Zo schreef Christina Haas, Scientific collaborator Baukultur van het Zwitserse Federal Office of Culture (FOC) in een officieel bericht. 

lees verder

ACE ondertekent mee de 'Verklaring van Leeuwarden' rond het hergebruik en herbestemmen van gebouwd erfgoed

Op vrijdag 23 november 2018 organiseerde de Architects' Council of Europe (ACE) in Leeuwarden een conferentie rond het aangepast hergebruik en herbestemmen van gebouwd erfgoed. In de verklaring staan de voordelen hiervan omschreven, met de dialoog tussen erfgoed en hedendaagse architectuur als cruciaal aspect.

lees verder

Verkiezingen 26 mei 2019: architectenorganisaties doen gemeenschappelijke oproep voor Baukultur

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen op 26 mei doen verschillende Belgische architectenorganisaties, waaronder ook de Orde van Architecten, een gemeenschappelijke oproep naar de verkiezingskandidaten om actief bij te dragen aan Baukultur.

lees verder

Wat de ACE in 2018 voor u deed en van plan is te doen in 2019

Belangenbehartiging, evenementen, studie en publicaties, werkgroepen, ontwikkeling: de ACE zet zich op tal van vlakken in voor de Europese architect Het aanmoedigen van de implementatie van hoogwaardige architectuur en Baukultur in het werkplan van de Raad voor Cultuur is er één van. Wat de andere onderwerpen zijn, vindt u terug in dit snelle overzicht (EN). 

lees verder