Beroepsorganisaties

BOUWSECTOR

Bouwunie www.bouwunie.be

Bouwunie is de sectororganisatie in de bouw voor 8.000 bouwbedrijven. Naast de algemene belangenbehartiging van de bouw- en aanverwante beroepen bij de overheid en de andere sociale partners, is voor Bouwunie de dienstverlening aan de zelfstandige ondernemers en kmo's uit deze sectoren van prioritair belang.

Confederatie Bouw www.confederatiebouw.be

De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van méér dan 15.000 aannemers actief in bouw, energie en milieu. Het verdedigt de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners. De Confederatie bestaat uit 3 gewestconfederaties (Vlaamse Confederatie Bouw, Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, Confédération Construction Wallonne), 18 beroepsfederaties en 21 lokale confederaties.

Bureau voor Normalisatie - www.nbn.be

Het Bureau voor Normalisatie (NBN)  is een instelling van openbaar nut onder voogdij van de Federale Overheidsdienst Economie. De belangrijkste taak van het NBN is het uitwerken, bekrachtigen en publiceren van normen m.b.t. producten en diensten. Deze normen houden rekening met de standpunten en belangen van Belgische ondernemingen.

Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouwwww.butgb.be

De BUtgb is het enige Belgische goedkeuringsinstituut dat technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert.

Comité Européen de Normalisation (CEN)/ European Committee for Standardization - www.cen.eu

Het CEN werd opgericht in 1961 door de nationale organen voor normalisatie in de Europese Economische Gemeenschap en de EFTA-landen.  Vandaag draagt CEN bij tot de objectieven van de Europese Unie via vrijwillige technische normalisatie die leidt tot de vrije handel, de veiligheid van werknemers en consumenten, de interconnectiviteit van netwerken, bescherming van het milieu, uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s enz.

Constructiv www.constructiv.be

Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Het ijvert ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats. 

Grondbank www.grondbank.be

De Grondbank vzw zet zich sinds 2002 in om alle actoren betrokken bij het grondverzet te ondersteunen. Naast haar klassieke taken zoals het afleveren van bodembeheerrapporten, biedt de vzw Grondbank oplossingen voor praktische problemen bij grondwerken.

Infosteel www.infosteel.be

Infosteel focust op de promotie van goed gebruik van staal in de bouw. Als ledenorganisatie beschikt Infosteel over een uitgebreid netwerk van meer dan 600 leden, afkomstig uit de hele staalbouwketen.

Pixii pixii.be

Pixii (voorheen bekend als Passiefhuis-Platform) ondersteunt als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling de bouwactoren bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf. De organisatie verenigt meer dan 160 toonaangevende bedrijven in de bouwsector en wil met haar actieve ledencommunity inspireren en motiveren tot het bouwen van passieve en energieneutrale gebouwen. 

SECO www.groupseco.com

SECO is marktleider voor de technische controle van bouwwerken in België, en is ook actief in de sector van de kwaliteitscertificatie en de milieubescherming. SECO treedt volkomen onafhankelijk op, in het belang van de bouwheer, de ontwerpers en de aannemers. Het werkt nauw samen met BCCA - Belgian Construction Certification Association.

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf www.wtcb.be

Het WTCB werd opgericht in 1959 en is met 84.000 leden het grootste sectoraal collectief onderzoekscentrum van het land. Aan de hand van onderzoek en innovatie, ontwikkeling, alsook informatieverspreiding draagt het WTCB rechtstreeks bij aan de kwaliteits- en productiviteitsverbetering van de bouwsector.

 

BEROEPSVERENIGINGEN

Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van Belgiëwww.ncdab.be

Het NCDAB organiseert binnen het beroep van architect opleidingen en bijscholingen betreffende de praktijk van het privé en gerechtelijk deskundigenonderzoek. Op hun website vindt u meer uitleg over hun opdracht.

Associatie van Belgische Experten www.abex.be

Het doel van de ABEX is de verschillende opdrachtgevers (het publiek, de magistraten, de advocaten...) te informeren over de doelstellingen en de organisatie van de ABEX en over de activiteiten en specialiteiten van de deskundigen die lid zijn.

Associatie van Interieurarchitecten van Belgiëwww.ainb.be

De AINB richt zich niet enkel tot de professionelen, maar tot iedereen die geïnteresseerd is in interieurarchitectuur. U vindt hier informatie over de beroepsorganisatie, interieurarchitectuur, de leden, scholen waar u kan studeren om interieurarchitect te worden, etc.

Belgisch Instituut van Veiligheids- en gezondheidscoördinatorenwww.bib-co.com

BIB-CO verenigt professionelen van veiligheids- en gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectenwww.abajp.be

De BVTL verenigt tuin- en landschapsarchitecten om samen de belangen van het vakgebied en beroep te behartigen en om de onderlinge dialoog en uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren.

Organisatie van de advies- en ingenieurssector - www.ori.be

ORI werd in 1992 opgericht als Organisatie voor Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus. De vzw is uitgegroeid tot dé brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België. ORI vertegenwoordigt haar leden op federaal, regionaal en lokaal niveau in platforms en netwerken zoals het VBO en Voka. Het is ook internationaal actief.

Vlaamse beroepsvereniging voor veiligheidscoördinatorenvccs.be

VC-CS is de vereniging die de gemeenschappelijke belangen van de coördinatoren veiligheid en gezondheid behartigt. 

ie-net ingenieursverenigingwww.ie-net.be

ie-net is de ingenieursvereniging die het contactpunt vormt tussen ingenieurs, bedrijven, overheids- en opleidingsinstellingen. Het netwerk telt meer dan 30.000 ingenieurs en 600 bedrijven.

Koninklijke Confederatie der landmeters-experten - www.kcle-crge.be

Nationale beroepsfederatie, erkend door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO en door het ministerie van Arbeid

Koninklijke federatie van het Belgisch Notariaat - www.notaris.be

De federatie neemt vanaf haar oprichting heel wat initiatieven om het notariaat te verdedigen.

Federatie Vrije Beroepenwww.federatievrijeberoepen.be

De Federatie Vrije Beroepen verdedigt de belangen van beoefenaars van een vrij beroep en ijvert voor erkenning en waardering van het vrije beroep. Het bundelt de krachten van 29 representatieve beroepsorganisaties en duizenden individuele leden.

Brussels Enterprises Commerce & Industrywww.beci.be

Beci vertegenwoordigt duizenden Brusselse ondernemingen, behartigt hun belangen en biedt hen talloze diensten aan voor een beter beheer van hun zaak. 

Unie van Zelfstandige Ondernemerswww.unizo.be

UNIZO is een ondernemersorganisatie die ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, kmo's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel uit alle sectoren verenigt. 

 

WERKGEVERSORGANISATIES

Vlaams netwerk van ondernemingenwww.voka.be

Voka is een werkgeversorganisatie. Ze vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel.

Verbond van Belgische Ondernemingen - www.vbo-feb.be

Het Verbond van Belgische Ondernemingen is een overkoepelende werkgeversorganisatie die de belangen behartigt van de Belgische ondernemingen, de officiële woordvoerder is van ondernemingen en acties voert in naam van ondernemers en zelfstandigen op alle domeinen van de bedrijfsactiviteit en vooral in economische, sociale, fiscale en juridische materies. 

 

ANDERE

Reprobel www.reprobel.be

Reprobel is de overkoepelende organisatie die in België belast is met de inning en het beheer van de kopieerrechten. 

Sofam www.sofam.be

Sofam is de auteursrechtenmaatschappij gespecialiseerd in de Visuele Kunsten.