De Woningpas

Woningpas – een digitaal paspoort voor je woning

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren, daar komt heel wat papierwerk bij kijken. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis samenbrengt.

U vindt er info over keuringen, attesten en gegevens uit het energieprestatiecertificaat (EPC) of uw EPB-aangifte.

Wat omvat de woningpas?

Eigenaars van eengezinswoningen zien momenteel volgende domeinen in de woningpas:

 • Dashboard met een algemene score per thema, zoals energie, bodem, zonnepotentieel, ...
 • Algemene gebouwinformatie zoals ligging, indeling, …
 • Opgemaakte EPC's of EPB-aangiftes van de woning en energie-informatie
 • Het vernieuwde EPC met renovatiestappenplan met kostinschatting (indien opgemaakt na 4 /1/2019)
 • Bodemgegevens uit het Grondinformatieregister (GIR)
 • Zonnepotentieel aan de hand van de zonnekaart
 • Mobiscore: milieu-impact van de verplaatsingen vanaf uw woning
 • Omgevingsinformatie: overstromingsgevoeligheid, onroerend erfgoed, bestemming volgens gewestplan, …
 • Stappenplan: wat te doen bij (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren
 • Rechtstreekse link naar 'Mijn Burgerprofiel'
 • Overzicht van de uitgevoerde renovatiewerken (nieuw sinds december 2020)

Op termijn zal de woningpas uitgebreid worden met meer informatie en functionaliteiten:

 • Attesten rond woningkwaliteit zoals het conformiteitsattest, het technisch verslag woningkwaliteit en de besluiten omtrent ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
 • Historiek stedenbouwkundige vergunningen
 • Mogelijkheid tot aanvragen bodemattest
 • Woningpas voor woningen in eigendom van onderneming/vennootschap

De woningpas is momenteel beschikbaar voor eengezinswoningen en enkel voor particulieren. Voor appartementen of collectieve gebouwen zal er meestal nog geen woningpas beschikbaar zijn.  Ook gegevens over uw renovatie die u zelf uitvoerde zult u niet zien in de woningpas. Het zelf toevoegen en bewaren van documenten omtrent uw renovatie zal in de toekomst wel mogelijk zijn.

Daarnaast zal het op termijn mogelijk zijn om uw woningpas met anderen te delen of de woning van andere eigenaars te kunnen raadplegen indien u hiervoor toestemming hebt verkregen door de eigenaar. Dit kan handig zijn bij (ver)koop of (ver)huur van uw woning.

>>> Ontdek uw woningpas op woningpas.vlaanderen.be >>>