Websites over bouwen en verbouwen

VLAANDEREN

Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be

Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid. Hier vind je heel wat informatie over kwaliteitsvol, energiezuinig en betaalbaar wonen in Vlaanderen.

Ruimte Vlaanderen - www.ruimtevlaanderen.be

De website van het departement Omgeving, de Vlaamse overheidsdienst die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. Naast alle procedures en formulieren vind je er een overzicht van de wetgeving die van toepassing is op de ruimtelijke ordening en het leefmilieu in het Vlaams Gewest.

Omgevingsloket - www.omgevingsloketvlaanderen.be

Als je een nieuwe woning wil bouwen, een nieuwe constructie wil bouwen aan of rond de woning, of werken wil laten uitvoeren, dan heb je een bouwvergunning nodig. Voor kleine werken volstaat soms een melding bij jouw gemeente of geldt er een vrijstelling. Voor grotere projecten heb je een verkavelingsvergunning of een milieuvergunning nodig. Die drie vergunningen zijn gebundeld in de omgevingsvergunning. In het Omgevingsloket kan je als burger (bouwheer) of als architect de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - www.energiesparen.be

Energiesparen.be is de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), het agentschap van het beleidsdomein Omgeving dat uitvoering geeft aan een duurzaam duurzaam energie- en klimaatbeleid. Hier vind je tips rond energiezuinigheid en meer informatie over Bijna-energieneutraal bouwen (BEN), BENoveren, het energieprestatiecertificaat (EPC) en de EPB-regelgeving.

Wonen Vlaanderen - www.wonenvlaanderen.be

De site van het agentschap Wonen Vlaanderen vertelt je meer over huren en verhuren, (ver)bouwen en kopen. Je komt er ook te weten welke premies er zoal bestaan.

Premiezoeker - www.premiezoeker.be

Hier kom je te weten op welke premies je in jouw gemeente recht hebt bij het bouwen en verbouwen. Je vindt er ook de toepassingscriteria en de voorwaarden.

Ecologisch bouwen - www.vibe.be

Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen (VIBE) verzamelt en verspreidt informatie over gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen. In de databank kan je op zoek gaan naar bouwprofessionals die een VIBE-erkenning bezitten.

Circulair bouwen vlaanderen-circulair.be

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

BENOveren - www.mijnbenovatie.be

BENOveren staat voor BEter reNOveren. Het doel is een zo duurzaam mogelijke woning, waarin je je hele leven kan blijven wonen. Op www.mijnbenovatie.be kom je te weten hoe je dit kan doen en wat de voordelen zijn.

Geopunt Vlaanderen - www.geopunt.be

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Je vindt er onder meer de gewestplannen terug waarop je kan nagaan in welke zone jouw perceel ligt, luchtfoto’s en diverse kaarten waarop waterlopen, bedrijvenzones, zorgcentra en meer zijn aangeduid.

Onroerend erfgoed - www.onroerenderfgoed.be

Het agentschap Onroerend Erfgoed is bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Op deze website vind je alles over archeologie, monumenten-en landschapszorg in Vlaanderen.

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Algemene informatie - be.brussels

Be.brussels is de officiële website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hier kan je terecht voor algemene informatie rond ruimtelijke ordening en huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wonen in Brussel - www.woneninbrussel.be

Op deze site vind je informatie over huren, kopen, premies en voordelen en andere woonvormen in Brussel.

Leefmilieu Brussel - leefmilieu.brussels

De overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je kan er onder meer terecht voor de energieprestatie van gebouwen en energiepremies.

Homegrade - www.homegrade.brussels

Homegrade is bedoeld om particulieren die hun woning in het Brussels Gewest wensen te verbeteren, te begeleiden. Je kan er terecht voor informatie en advies op het gebied van akoestiek, energie, huisvesting, renovatie, patrimonium en stedenbouw.

 

FEDERAAL

Federale Overheidsdienst Financiën - financien.belgium.be

Ik verbouw mijn woning. Kan dat tegen het verlaagd btw-tarief van 6%? Voor welke renovatiewerken geldt het verlaagd btw-tarief van 6%? Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vind je informatie over de btw-regels, -tarieven en -procedures.

 

INSPIRATIE

Entrr - entrr.be

Entrr.be is een online ontmoetingsplaats voor architecten, (ver)bouwers en producenten. Op Entrr.be vind je opmerkelijke projecten van Belgische architecten en informatie over innovatieve materialen.

Ecobouwers - www.ecobouwers.be

Ecobouwers is een onafhankelijke bouwsite over duurzaam bouwen en wonen. Op ecobouwers.be helpen geëngageerde milieubewuste (ver)bouwers en professionals iedereen die een duurzaam en energiezuinig huis voor de toekomst wil bouwen of verbouwen.

Mijn Thuis op Maat - www.mijnthuisopmaat.be

Tijdens Mijn Thuis op Maat kunnen bezoekers op één namiddag tal van architecturale woningen ontdekken, zowel nieuwbouwprojecten als renovaties. Mijn Thuis op Maat vindt elk jaar plaats in september.

De Vlaamse Renovatiedag - www.devlaamserenovatiedag.be

De Vlaamse Renovatiedag (elk jaar in mei) biedt de gelegenheid om gerealiseerde renovatieprojecten te bezoeken. Als toekomstige verbouwer kan je je laten inspireren en informeren en in contact komen met de architect en bewoners.

 

INFORMATIE

Bouwinfo - www.bouwinfo.be

Bouwinfo.be is een site over bouwen en verbouwen en biedt een ruim pakket aan actuele informatie aan in verband met de bouwsector.

Livios - www.livios.be

Op Livios.be vind je allerlei informatie over bouwen en verbouwen, huren, kopen en klussen.

Bouw en wonen - www.bouwenwonen.net

Alle informatie over bouwen, wonen, architectuur, renovatie, immo en meer.

Kennisplatform Energieneutraal Bouwen - www.pixii.be

Pixii is een neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling die bouwactoren helpt bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf en die wil inspireren en motiveren tot het bouwen van passieve en energieneutrale gebouwen

Architecten – Bouwers - www.a-b.be

Architecten-bouwers is een vzw met als voornaamste doelstelling de bouwheer kwaliteitsarchitectuur te bieden samen met een waarborg met betrekking tot de prijs en de bouwtermijn. In de formule architecten-bouwers bevat de overeenkomst met de architect nog een extra: de bouwheer geeft aan de architect de volmacht om in zijn plaats op te treden. Hierdoor kan de architect er voor zorgen dat de uitvoering van een bouwproject perfect verloopt.

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - www.wtcb.be

Het WTCB werd opgericht in 1959 en is met 84.000 leden het grootste sectoraal collectief onderzoekscentrum van het land. Aan de hand van onderzoek en innovatie, ontwikkeling, alsook informatieverspreiding draagt het WTCB rechtstreeks bij aan de kwaliteits- en productiviteitsverbetering van de bouwsector.

Confederatie bouw - cms.confederatiebouw.be

De Confederatie Bouw is de werkgeversorganisatie voor de bouwsector. Het verdedigt de belangen van meer dan 15.000 aannemers actief in bouw, energie en milieu. Het verdedigt de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners. Via www.buildyourhome.be kan de toekomstige verbouwer op zoek gaan naar de juiste vakman (leden van Confederatie Bouw) en wordt hij op de hoogte gehouden van allerlei evenementen, nieuwtjes en weetjes in de bouwsector.

Bouwunie - www.bouwunie.be

Bouwunie is de sectororganisatie in de bouw voor 8.000 bouwbedrijven. Naast de algemene belangenbehartiging van de bouw- en aanverwante beroepen bij de overheid en de andere sociale partners, verleent Bouwunie diensten (opleidingen, netwerkactiviteiten, …) aan zelfstandige ondernemers en KMO's. Op www.vinduwaannemer.be kan je een aannemer of vakman vinden (leden van de Bouwunie).

Beroepsvereniging  voor veiligheidscoördinatoren - www.vccs.be

VC-CS is de vereniging die de gemeenschappelijke belangen van de coördinatoren veiligheid en gezondheid behartigt. Je kan er ook terecht om een veiligheidscoördinator binnen je regio te vinden.

Belgisch Instituut van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren - www.bib-co.com

BIB-CO verenigt professionelen van veiligheids- en gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

 

GESCHILLEN

Verzoeningscommissie Bouw - www.bouwverzoening.be

De Verzoeningscommissie Bouw heeft als doel technische geschillen te regelen die rijzen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw- of renovatiewerken.

Consumentenombudsdienst - consumentenombudsdienst.be

De consumentenombudsdienst is een autonome openbare dienst die consumenten en ondernemingen informeert over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheden om consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen. Deze dienst kan zelf tussen komen of, indien nodig, de aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een geschil doorspelen naar een andere bevoegde en bekwame entiteit.

College van deskundige architecten - www.ncdab.be

Website van het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw (NCDAB vzw). Je kan bij hen terecht voor meer informatie indien je een beroep wil doen op een onafhankelijke deskundige of expert.