Websites over bouwen en verbouwen

VLAANDEREN - www.vlaanderen.be 

Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid. Hier vindt u heel wat informatie over kwaliteitsvol, energiezuinig en betaalbaar wonen in Vlaanderen.

Ruimte Vlaanderen - www.ruimtevlaanderen.be

De website van het departement Omgeving, de Vlaamse overheidsdienst die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. Naast alle procedures en formulieren vindt u er een overzicht van de wetgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en leefmilieu in het Vlaams Gewest.

Omgevingsloket - www.omgevingsloketvlaanderen.be

Op deze site komt u alles te weten over de aanvraag van een omgevingsproject (= vroegere bouwvergunning en/of milieuvergunning). Als burger (bouwheer) of architect kan u hier de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken. 

Vlaams Energieagentschap - www.energiesparen.be

Energiesparen.be is de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA), het agentschap van het beleidsdomein Omgeving dat uitvoering geeft aan een duurzaam energiebeleid. Hier vindt u tips rond energiezuinigheid en meer informatie over Bijna-energieneutraal bouwen (BEN), BENoveren, het energieprestatiecertificaat (EPC) en de EPB-regelgeving. 

Wonen Vlaanderen - www.wonenvlaanderen.be

De site van het agentschap Wonen Vlaanderen vertelt u meer over huren en verhuren, (ver)bouwen en kopen. U komt er ook te weten welke premies er zoal bestaan.

Premiezoeker - www.premiezoeker.be

Hier komt u te weten op welke premies u in uw gemeente recht hebt bij het bouwen en verbouwen.

BENOveren - www.mijnbenovatie.be

BENOveren staat voor BEter reNOveren. Het doel is een zo duurzaam mogelijke woning, waarin u uw hele leven kan blijven wonen.Op www.mijnbenovatie.be komt u te weten hoe u dit kan doen en wat de voordelen zijn. 

Geopunt Vlaanderen - www.geopunt.be

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. U vindt er onder meer de gewestplannen terug waarop u kan nagaan in welke zone uw perceel ligt, luchtfoto’s en diverse kaarten waarop waterlopen, bedrijvenzones, zorgcentra en zo meer zijn aangeduid.

Onroerend erfgoed - www.onroerenderfgoed.be

Alles over archeologie, monumenten-en landschapszorg in Vlaanderen is terug te vinden onder deze link.

Ecologisch bouwen - www.vibe.be

Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen (VIBE) verzamelt en verspreidt informatie over gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen. In de databank kan u op zoek gaan bouwprofessionals die een VIBE-erkenning bezitten.

 

BRUSSEL - be.brussels

Be.brussels is de officiële website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hier kan u terecht voor algemene informatie rond ruimtelijke ordening en huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wonen in Brussel www.woneninbrussel.be

Op deze site vindt u informatie over huren, kopen, premies en voordelen en andere woonvormen in Brussel. 

Leefmilieu Brussel leefmilieu.brussels

De overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Homegrade www.homegrade.brussels

Homegrade is bedoeld om particulieren die hun woning in het Brussels Gewest wensen te verbeteren, te begeleiden. U kan er terecht voor informatie en advies op het gebied van akoestiek, energie, huisvesting, renovatie, patrimonium en stedenbouw. 

 

ARCHITECT VINDEN

Zoek een architect - www.zoekeenarchitect.be

Op deze site, een initiatief van de architectenorganisatie Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), kunnen kandidaat-bouwers op zoek gaan naar een architect (enkel leden van NAV) of zich laten inspireren door een van de bijna 4.000 online bouwprojecten. 

BEN-architect www.BEN-architect.be

Op deze website vind je informatie over BEN-bouwen. Naast heel wat BEN-projecten vindt je er ook een lijst van architecten met expertise op vlak van BEN-bouwen.

 

GESCHILLEN

Verzoeningscommissie Bouw www.bouwverzoening.be

De Verzoeningscommissie Bouw heeft als doel technische geschillen te regelen die rijzen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw- of renovatiewerken.

College van deskundige architecten www.ncdab.be

Website van het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw (NCDAB vzw).  U kan bij hen terecht voor meer informatie indien u een beroep wil doen op een onafhankelijke deskundige/expert.

 

INFORMATIE 

Bouwinfo www.bouwinfo.be

Bouwinfo.be is een site over bouwen en verbouwen en biedt een ruim pakket aan actuele informatie aan in verband met de bouwsector.

Livios www.livios.be

Op Livios.be vind je allerlei informatie over bouwen en verbouwen, huren, kopen en klussen.

Bouw en wonen www.bouwenwonen.net

Alle informatie over bouwen, wonen, architectuur, renovatie, immo en meer.

Kennisplatform Energieneutraal Bouwen www.pixii.be

Pixii is een neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling die bouwactoren helpt bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf en die wil inspireren en motiveren tot het bouwen van passieve en energieneutrale gebouwen

 

INSPIRATIE

De Vlaamse Renovatiedag www.devlaamserenovatiedag.be

De Vlaamse Renovatiedag biedt de gelegenheid om gerealiseerde renovatieprojecten te bezoeken. Als toekomstige verbouwer kan u zich laten inspireren en informeren en in contact komen met de architect en bewoners.De Vlaamse Renovatiedag vindt elk jaar plaats in mei.

Mijn Thuis op Maat www.mijnthuisopmaat.be

Tijdens Mijn Thuis op Maat kunnen bezoekers op één namiddag tal van architecturale woningen ontdekken, zowel nieuwbouwprojecten als renovaties. Mijn Thuis op Maat vindt elk jaar plaats in september.