Overheden en wetgevende machten

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING EN E-GOVERNMENT

http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/eGovernment/


BELGISCH STAATSBLAD

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl


BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/buln.html


BRUSSELS GEWEST

http://www.brussel.irisnet.be/


DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

http://www.dglive.be


FEDERALE OVERHEID

http://www.belgium.be


KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/


RAAD VAN STATE

http://www.raadvst-consetat.fgov.be


MELDPUNT VOOR ADMINISTRATIEVE LASTEN

http://www.kafka.be


MINISTERE DE LA REGION WALLONNE – DIRECTION JURIDIQUE

http://wallex.wallonie.be


MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

http://economie.fgov.be


REGION WALLONNE

http://www.wallonie.be


SOCIALE ZEKERHEID

https://www.socialsecurity.be


VERENIGING VAN BELGISCHE STEDEN EN GEMEENTEN

http://www.uvcb-vbsg.be/


VLAAMSE OVERHEID

http://www.vlaanderen.be