Professionele instellingen

ABEX - ASSOCIATIE VAN BELGISCHE EXPERTEN

Het doel van deze site is de verschillende opdrachtgevers (het publiek, de magistraten, de advocaten...) te informeren over de doelstellingen en de organisatie van de ABEX en over de activiteiten en specialiteiten van de deskundigen die
lid zijn van de ABEX.
http://www.abex.be

 

AINB - ASSOCIATIE VAN INTERIEURARCHITECTEN VAN BELGIË

Deze site richt zich niet enkel tot de professionelen, maar tot iedereen die geïnteresseerd is in interieurarchitectuur. U vindt hier informatie over de beroepsorganisatie, interieurarchitectuur, de leden, scholen waar U kan studeren om interieurarchitect te worden, etc.
http://www.ainb.be/pages/index.php


BIBCO - BELGISCH INSTITUUT VAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATOREN

Het nationaal instituut verenigt professionelen van veiligheids- en gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
http://www.bib-co.com


BVTL - BELGISCH INSTITUUT VAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATOREN

http://www.ndparking.com

 

CONFEDERATIE BOUW

De Confederatie Bouw is de enige overkoepelende werkgeversorganisatie die in héél België alle bouwactiviteiten vertegenwoordigt. De Confederatie bestaat uit 3 gewestconfederaties (Vlaamse Confederatie Bouw, Confederatie Bouw van Brussel-Hoofdstad, Confédération Construction wallonne), 18 beroepsfederaties en 21 lokale Confederaties Bouw.
http://www.confederatiebouw.be


ORI

Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, engineering- en consultancybureaus
http://www.ori.be/nl/home/ori-een-representatieve-brancheorganisatie/


INFOSTEEL

Infosteel is een organisatie die de volgende drie elementen tot doel heeft.
-Promotie : het gebruik van staal als bouwmateriaal versterken (“to build more and even better with steel”)
-Kennisoverdracht : technische kennis over bouwen met staal verspreiden
-Lobbying : het opvolgen van wetgeving aangaande brandveiligheid, duurzaam bouwen en andere aspecten die het gebruik van staal in de bouw kunnen beïnvloeden
http://www.infosteel.be


KCLE - KONINKLIJKE CONFEDERATIE DER LANDMETERS-EXPERTEN

http://www.kcle-crge.be/index-nl.php

 

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

http://www.notaris.be


KVIV - KONINKLIJKE VLAAMSE INGENIEURSVERENIGING

De KVIV is een ledenvereniging van, voor en door ingenieurs. Momenteel telt ze zo'n 9.000 individuele leden.
http://www.kviv.be/default.aspx


BOUWUNIE - DE VLAAMSE KMO-BOUWFEDERATIE

Naast de algemene belangenbehartiging van de bouw- en aanverwante beroepen bij de overheid en de andere
sociale partners, is voor BOUWUNIE de dienstverlening aan de zelfstandige ondernemers en KMO's uit deze
sectoren van prioritair belang. Hieronder de link naar hun website.
http://www.bouwunie.be


NATIONAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN ARCHITECTEN VAN BELGIË

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw (NCDAB vzw) organiseert binnen het beroep van architect opleidingen en bijscholingen betreffende de praktijk van het privé en gerechtelijk deskundigenonderzoek. Op onderstaande website vindt u meer uitleg over hun opdracht.
http://www.ncdab.be


REPROBEL

Maatschappij die in een K.B. de opdracht kreeg de kopieerrechten te innen en te verdelen.
http://www.reprobel.be


SOFAM

Beheersmaatschappij voor de Auteursrechten, gespecialiseerd in de Visuele Kunsten.
http://www.sofam.be


VC-CS

Contactvereniging voor Veiligheidscoördinatoren
Verzoeningscommissie Bouw
http://www.vccs.be


VIK

Vlaamse Ingenieurskamer
http://www.vlaamseingenieurskamer.be/site/