ACE-sectorstudie - Het beroep van architect in Europa 2018

De ACE-sectorstudie is een tweejaarlijkse enquête die statistische, sociologische en economische gegevens verzamelt en analyseert over de Europese architecten, de architectuurmarkt en de architectenpraktijken.

Op basis van de antwoorden van 30.000 architecten uit 30 Europese landen werd de zesde editie van de studie, die in 2018 werd uitgevoerd, verrijkt met nieuwe onderzoeksgebieden, waardoor het ongetwijfeld de meest uitgebreide studie over het beroep van architect in Europa is geworden en een essentieel referentie-instrument voor iedereen die geïnteresseerd is in het beroep van architect en de gebouwde omgeving.

De studie maakt het mogelijk om inzichtelijke vergelijkingen tussen de Europese landen te maken en zo een nieuw licht te werpen op de nationale situaties. Zij draagt bij tot een beter begrip van de gevolgen en de veranderingen die de economische crisis voor het beroep heeft teweeggebracht en geeft een gedetailleerd beeld van de nieuwe realiteit waarmee het beroep van architect moet worden geconfronteerd. 

Klik hier om de volledige sectorstudie (EN) te downloaden. 

U kunt de hoofdstukken ook afzonderlijk downloaden:

Inhoudsopgave, voorwoord ACE-voorzitter, samenvatting en kerncijfers
Hoofdstuk 1: Architecten in Europa
Hoofdstuk 2: Architectuur - De markt
Hoofdstuk 3: Architectuur - De praktijk 
Hoofdstuk 4: Het individu
Landenprofielen