Convenant voor organisatoren van een architectuurwedstrijd

Ontwerpwedstrijden versterken kwalitatieve architectuur in Vlaanderen. Ze nodigen het architectenbedrijf uit de grenzen van hun creativiteit te verleggen en te streven naar constante innovaties en verbeteringen.

De architectensector wil deze kwaliteit verder nastreven maar vraagt duidelijker randvoorwaarden voor architectuurwedstrijden.

Met deze convenant willen we ook andere opdrachtgevers oproepen om de ontwerpomgeving van de architect te versterken.

Dit kan door 7 randvoorwaarden te onderschrijven.