Nacalculatie architectenopdracht: het volledige onderzoek

Wat kost een architect? Om op deze vraag een gefundeerd antwoord te kunnen bieden, moeten we het antwoord kennen op een andere vraag: hoeveel uren besteedt de architect gemiddeld aan een bouwproject? 

Met bovenstaande vraag als uitgangspunt voerde de faculteit architectuur, vakgroep mens en wetenschap en vakgroep management van de KU Leuven op initiatief van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad een onderzoek uit naar architectenprestaties. Met medewerking van beroepsverenigingen BVA en NAV en verzekeraars Protect en AR-CO werden architecten opgeroepen om hun tijdsregistraties ter beschikking te stellen. 687 architecten, of bijna 1 op de 10 architecten werkzaam in Vlaanderen, gaven gehoor aan de oproep. Het onderzoeksteam van de KU Leuven, onder leiding van hoofddocent Johan Rutgeerts, wist in totaal 2001 bouwdossiers te onderzoeken. Het team zorgde meteen ook voor een Europese primeur, want nog nooit werd in Europa zulk een grootschalig onderzoek gevoerd naar architectenprestaties. 

De studie resulteerde in een overzicht van het aantal geregistreerde uren per vierkante meter bebouwde oppervlakte in functie van de bouwvorm (eengezinswoning, meergezinswoningen, sociale huisvesting, …) en de grootte van het bouwbudget. Per categorie werd ook een onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie.