Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’

Op 22 januari 2018 ondertekenden de Europese ministers van Cultuur en tal van nationale en internationale instanties de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’.

De ondertekenaars verbinden zich ertoe de bouwcultuur te promoten bij alle betrokken spelers en deze toe te spitsen op de maatschappelijke culturele waarden. Op 3 oktober 2018 ondertekenden ook de Belgische ministers van Cultuur en de grootste beroepsverenigingen de verklaring.

Lees hier de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’.