Tuchtrechtspraak

Hier vindt u de tuchtbeslissingen van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van Architecten. De beslissingen zijn geanonimiseerd en hebben kracht van gewijsde. Dit laatste wil zeggen dat tegen deze beslissing geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend.


Raad van Beroep (2021) - Het louter optreden als gerechtsdeskundige en deskundige voor buitengerechtelijke minnelijke expertises Raad van Beroep (2021) - Hoofdzetel van de activiteit-inschrijving op de tabel van de bevoegde raad Raad van Beroep (2021) - Weigering inschrijving lijst stagiairs Raad van Beroep (2021) - Startdatum weglating van de tabel Raad van Beroep (2021) - Weigering weglating tabel Raad van Beroep (2020) - Schrapping van de tabel Raad van Beroep (2020) - Opname op de tabel Raad van Beroep (2020) - Vergoeding stagiair Raad van Beroep (2020) - Verzekeringsplicht – werfcontrole Raad van Beroep (2020) - Meedelen inlichtingen en documenten - werfcontrole Raad van Beroep (2019) - Naamlening – werfcontrole - Vrijspraak Raad van Beroep (2019) - Weglating lijst stagiairs na einde stage Raad van Beroep (2019) - Onvolledige opdrachten – Laag ereloon – niet correct verzekerd Raad van Beroep (2019) - Rechtsprekende bij verstek t.a.v. de architect en de Nationale Raad Raad van Beroep (2019) - Rechtsprekende bij verstek t.a.v. de Nationale Raad en op tegenspraak voor het overige Raad van Beroep (2019) - Stagevergoeding buitenlandse stage Raad van Beroep (2019) - Verzekering – Naamlening - Werfcontrole Raad van Beroep (2019) - Schriftvervalsing Raad van Beroep (2019) - Schrapping van de Tabel Raad van Beroep (2019) - Onderbreking stage en weglating van de lijst van stagiairs Raad van Beroep (2019) - Onvolledige opdrachten (gebrek aan werfcontrole) – gebrek aan onafhankelijkheid – laag ereloon – groot aantal opdrachten Raad van Beroep (2018) - Bewarende vrijwillige tussenkomst Raad van Beroep (2018) - Industrieel ingenieur bouwkunde – inschrijving lijst stagiairs Raad van Beroep (2018) - Onvoldoende bijstand / beperkte controle – niet aanstellen van veiligheidscoördinator – geen medewerking aan Bureau Raad van Beroep (2018) - geen medewerking aan het Bureau, ten spijts een recente tuchtsanctie Raad van Beroep (2018) - Verzet tegen beslissing op tegenspraak Raad van Beroep (2018) - geen medewerking verlenen aan het Bureau en niet correct verzekerd te zijn Raad van Beroep (2017) - retroactieve weglating Raad van Beroep (2017) - Geen medewerking verlenen aan het Bureau Raad van Beroep (2017) - Geen medewerking aan Bureau met betrekking tot een opgelopen tuchtstraf Raad van Beroep (2017) - Onvolledige opdrachten Raad van Beroep (2017) - Onvolledige opdrachten