Tuchtrechtspraak

Hier vindt u de tuchtbeslissingen van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van Architecten. De beslissingen zijn geanonimiseerd en hebben kracht van gewijsde. Dit laatste wil zeggen dat tegen deze beslissing geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend.


Raad van Beroep - geen medewerking verlenen aan het Bureau en niet correct verzekerd te zijn Raad van Beroep - 20 november 2017 - Geen medewerking verlenen aan het Bureau Raad van Beroep - 04 oktober 2017 - Geen medewerking aan Bureau met betrekking tot een opgelopen tuchtstraf Raad van Beroep - 03 mei 2017 - Onvolledige opdrachten Raad van Beroep - 10 april 2017 - Onvolledige opdrachten