Aanbeveling van 21 april 1989 aangaande de stage

Deze aanbeveling wordt gegeven in overeenstemming met art. 3, 2de lid van het Reglement van Beroepsplichten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985 (B.S., 8 mei 1985).

U kan de volledige Aanbeveling hier downloaden.