Wetteksten en aanbevelingen

Hier vindt u de wetten en aanbevelingen die betrekking hebben op de Orde van Architecten en het beroep van architect.


Wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten (B.S., 5 juli 1963) Koninklijk besluit van 31 augustus 1963 tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten (B.S., 14 september 1963) Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect Reglement van 30 april 2021 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld Stagereglement van 5 februari 1965 door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld Aanbeveling van 24 april 2009 betreffende de verplichte verzekering Aanbeveling van 16 juni 1989 aangaande de toepassing van artikel 13 van het reglement van beroepsplichten (Publiciteit) Aanbeveling van 21 april 1989 aangaande de stage Aanbeveling van 25 september 1987 "naamaanduiding op de bouwplaats" Aanbeveling van 25 september 1987 voor architecten die opdrachten aanvaarden van promotors Aanbeveling van 11 oktober 1985 aangaande de toepassing van artikel 20 van het reglement van beroepsplichten (Contract Architect - Opdrachtgever) Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 Wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidsco├Ârdinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector ...