Lijst met architecten ingeschreven bij de Orde van Architecten in België

In overstemming van artikel 38, 9° van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten vindt u hier de lijst van de architecten ingeschreven op één van de tabellen van de Orde en de lijst van stagiairs, die in regel zijn met hun bijdrage en die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.