Raden van de Orde

De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde wettelijk kan vertegenwoordigen. Haar zetel is wettelijk gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De Nationale Raad omvat twee aparte taalvleugels - een Nederlandstalige en een Franstalige - die afzonderlijk of gezamenlijk kunnen beraadslagen. De Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad werd in 2006 herdoopt tot ‘Vlaamse Raad’. De Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes (Cfg-OA) is de tegenhanger van de Vlaamse Raad in het Waalse gewest.

Zowel het Vlaamse als het Franstalige landsgedeelte telt vijf provinciale raden, meestal met zetel in de provinciehoofdstad. Elke provinciale raad heeft rechtsmacht over de leden van de Orde die in deze provincie de hoofdzetel van hun activiteit hebben gevestigd. 

Binnen de Vlaamse Raad is er een samenwerking van de vijf Nederlandstalige provinciale raden van de Orde van Architecten. De Vlaamse provinciale raden van de Orde van Architecten waken over de ethische uitoefening van het beroep van architect met het oog op het openbaar belang, en dit in een steeds evoluerende maatschappelijke context.