Huidige leden


Gewone leden

Naam
Provincie
Functie
Piet Kerckhof
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Voorzitter
Philip Adam
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Afgevaardigde bij de Nationale Raad
Thibault Ryckebosch
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Ondervoorzitter
Katrien Depré
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Secretaris en plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad
Leo Friant
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Raadslid
Hugo Koch
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Raadslid
Alain De Saegher
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Raadslid

Plaatsvervangende leden

Naam
Provincie
Functie
Dirk Thijs
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Plaatsvervangend lid
Regina Michels
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Plaatsvervangend lid
Pierre Cieters
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Plaatsvervangend lid
Dirk Schepens
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Plaatsvervangend lid
Dirk Verniers
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Plaatsvervangend lid
Stijn Wille
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Plaatsvervangend lid
Freddy De Keukelaere
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Plaatsvervangend lid

Rechtskundige bijzitters

Naam
Provincie
Functie
Geert De Coninck
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Rechtskundige bijzitter
Arsène Colpaert
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter
Patrick Remy
Provincie: Oost-Vlaanderen
Functie: Tweede plaatsvervangende rechtskundige bijzitter