Huidige leden


Gewone leden

Naam
Provincie
Functie
Nico Luyten
Provincie: Antwerpen
Functie: Voorzitter
Jan Melis
Provincie: Antwerpen
Functie: Afgevaardigde bij de Nationale Raad
Birthe De Wachter
Provincie: Antwerpen
Functie: Ondervoorzitter
Luis Zamorano
Provincie: Antwerpen
Functie: Secretaris
Hilde De Ruysscher
Provincie: Antwerpen
Functie: Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad
Jan Verbist
Provincie: Antwerpen
Functie: Raadslid
Herman De Backer
Provincie: Antwerpen
Functie: Raadslid

Plaatsvervangende leden

Naam
Provincie
Functie
Koen Verhoeven
Provincie: Antwerpen
Functie: Plaatsvervangend lid
Peter Van Bragt
Provincie: Antwerpen
Functie: Plaatsvervangend lid
Nico Leysen
Provincie: Antwerpen
Functie: Plaatsvervangend lid
Luc Buelens
Provincie: Antwerpen
Functie: Plaatsvervangend lid
Ignace Van Goethem
Provincie: Antwerpen
Functie: Plaatsvervangend lid
Henk Van Aelst
Provincie: Antwerpen
Functie: Plaatsvervangend lid
Peter Vinck
Provincie: Antwerpen
Functie: Plaatsvervangend lid

Rechtskundige bijzitters

Naam
Provincie
Functie
Philip Lepere
Provincie: Antwerpen
Functie: Rechtskundige bijzitter
Joost Peeters
Provincie: Antwerpen
Functie: Eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter
Geert Van Passel
Provincie: Antwerpen
Functie: Tweede plaatsvervangende rechtskundige bijzitter
Tom Coeckelbergh
Provincie: Antwerpen
Functie: Derde plaatsvervangende rechtskundige bijzitter