Raden van beroep

Er worden twee raden van beroep ingesteld:

  • De Raad van Beroep met het Nederlands als voertaal heeft zijn zetel te Gent. Het neemt kennis van de beslissingen van de raden van de Orde van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
  • De Raad van Beroep met het Frans als voertaal heeft zijn zetel te Luik. Het neemt kennis van de beslissingen van de raden van de Orde van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.

De raden van beroep bestaan ieder uit drie magistraten raadsheren bij het hof van beroep die door de Koning worden aangewezen, en uit drie leden die door loting aangewezen worden onder de leden van de raden van de Orde.

Bevoegdheden:

  • Oordelen over zaken waarbij beroep is ingediend tegen beslissingen van de provinciale raden van de Orde van Architecten met betrekking tot inschrijvingsaanvragen en tuchtzaken.
  • Oordelen over aanvragen tot eerherstel betreffende de beslissingen tot schorsing of schrapping, die na een termijn van tenminste vijf jaar worden ingediend.

Contactgegevens:

Frank Jodts

Gerechtsgebouw - Hof van Beroep

Koophandelsplein, 23

9000 GENT

Telefoon: 056 49 70 59

E-mail: frajo(at)telenet.be

 

Leden Raadsheren:

Bevoegdheden Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Voorzitter

 

Jean VAN DER EECKEN

emeritus kamervoorzitter

Kristin VANDENBERGHE

raadsheer

Lid

Luc THABERT

kamervoorzitter

 

Lid

Mireille DOM 

ere-kamervoorzitter

 

Leden architecten:

Provincie Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Antwerpen Herman DE BACKER Nico LUYTEN
Oost-Vlaanderen Piet KERCKHOF Thibault RYCKEBOSCH
West-Vlaanderen  Annelies VANCRAEYEVELDT Jan TYVAERT
Vlaams-Brabant Jeroen JANSSENS Eva LO
Limburg zetelt niet zetelt niet

Griffiers:

Effectief Plaatsvervanger
Frank JODTS Wim DEFOORT
Ere-griffier Griffier
Hof van Beroep te Gent Hof van Beroep te Gent