Vlaamse Raad

De Vlaamse Raad bestaat uit 10 leden: 5 leden benoemd door de koning en 5 afgevaardigden van de Nederlandstalige provinciale raden. De 5 voorzitters van de Nederlandstalige provinciale raden wonen de vergaderingen bij, maar hebben geen stemrecht.

De Vlaamse Raad waakt over de ethische uitoefening van het beroep van architect met het oog op het algemeen belang, en dit in een steeds evoluerende maatschappelijke context.