In de kijker


Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook...

8 december

Woningen krijgen digitaal paspoort en energielabel

Vanaf het voorjaar van 2018 krijgt elke woning in Vlaanderen een Woningpas, een soort digitaal paspoort met daarin alle data en attesten waarover de overheid beschikt. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist. Daarnaast wordt het bestaande energieprestatiecertificaat (EPC), het certificaat...

8 december

Codextrein Ruimtelijke Ordening bereikt eindstation - een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen

Het Vlaams parlement keurde 29 november de 'codextrein' goed, dat is de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het omvangrijke decreet laat onder meer toe dichter bij elkaar te gaan wonen, voorziet nieuwe woonvormen en schrapt oude verkavelingsvoorwaarden.

30 november

Sluiting eindejaarsperiode

Tijdens de kerstvakantie, van 25 december 2017 tot 7 januari 2018, zullen de secretariaten van de provinciale raden en de Vlaamse Raad gesloten zijn. Wij wensen u alvast een prettig eindejaar!

15 december