In de kijker


Orde wil optreden tegen gemeentelijke willekeur bij behandeling bouwaanvragen en vraagt architecten om concrete cases

Heeft u ook te maken gehad met een stugge of (te) veeleisende stedenbouwkundige ambtenarij. Is uw bouwaanvraagdossier onontvankelijk verklaard omwille van een onduidelijke of irrelevante reden? Laat het ons weten.

18 januari

Onderzoek Economische Inspectie naar informatieplicht architecten – waar u moet op letten

​​​​​​​Eerder lieten wij u weten dat de overheidsdienst Economische Inspectie onderzoek voert naar de informatie- en adviesplicht van architecten. Inmiddels vonden eerste controles plaats. We geven u alvast enkele zaken mee waarop gecontroleerd wordt.

18 januari

Codextrein Ruimtelijke Ordening bereikt eindstation - een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen

Het Vlaams parlement keurde 29 november de 'codextrein' goed, dat is de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het omvangrijke decreet laat onder meer toe dichter bij elkaar te gaan wonen, voorziet nieuwe woonvormen en schrapt oude verkavelingsvoorwaarden.

30 november

Woningen krijgen digitaal paspoort en energielabel

Vanaf het voorjaar van 2018 krijgt elke woning in Vlaanderen een Woningpas, een soort digitaal paspoort met daarin alle data en attesten waarover de overheid beschikt. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist. Daarnaast wordt het bestaande energieprestatiecertificaat (EPC), het certificaat...

8 decemberAgenda


Wedstrijd Ontwerpen – thema ‘Cohousing’
deadline indienen project: donderdag 25 januari 2018
Juridische aspecten van vastgoed - Wegwijs in ruimtelijke ordening en omgeving
maandag 22, 29 januari, 5, 19, 26 februari, 5, 12, 26 maart 2018
BWMSTR Label / De jonge stad
7 februari tot 31 maart
Meer events