In de kijker


Zomersluiting provinciale raden

Tijdens de zomervakantie zullen de provinciale raden tijdelijk de deuren sluiten. De sluitingsperiodes vindt u terug op de contactpagina's. De kantoren van de Vlaamse Raad blijven de hele zomer telefonisch bereikbaar.

7 juni

Werken met het Omgevingsloket: infosessies voor architecten

Midden juni volgt een ingrijpende aanpassing aan het Omgevingsloket. Gezien de grote vraag naar informatie over de bestaande en nieuwe functionaliteiten organiseert het projectteam Omgevingsvergunning van het Departement Omgeving opnieuw infosessies.

13 mei

ACE-lidorganisaties betuigen hun steun aan Duitsland voor de HOAI

De ACE blijft erbij dat de HOAI geen belemmering vormt voor de grensoverschrijdende vestiging en dienstverlening op het gebied van architectuur en techniek in Europa en dat de afschaffing van de verplichte barema's voor honoraria in andere lidstaten in het verleden evenmin heeft geleid tot een...

4 juni

14 procent wijkt af van stagecontract Orde kijkt strenger toe op naleving stagevergoeding

Uit een recente anonieme bevraging* bij 415 stagiairs (stageperiode 2013-2019), uitgevoerd door de Orde van Architecten, is gebleken dat contractuele afspraken tussen stagiairs en stagemeesters niet altijd worden nageleefd door de stagemeester. Zo gaf 14 procent van de deelnemende stagiairs aan...

4 juni