In de kijker


Coronacrisis - Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden - update 1 april met nieuwe premie

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze tijdelijke maatregelen.

1 april

Coronacrisis - Steunmaatregelen op vlak van sociale wetten (bijdragen) en vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)

Algemene FAQ – Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)? De sociale zekerheid van de zelfstandigen doet er alles aan opdat elke zelfstandige getroffen door de Covid-19-crisis...

25 maart

Coronacrisis - Noodbesluit omgevingsvergunning - Noodmaatregelen Omgevingsloket

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden.

1 april

Corona update - Flexibelere beoordeling van de stage

De Orde van Architecten is er zich van bewust dat de huidige coronacrisis ook invloed heeft op het takenpakket en de werkzaamheden van de stagiair. Binnen de gegeven omstandigheden is het moeilijk om alle facetten van de stage voldoende aan bod te laten komen.

2 april