Architecten

Alle informatie over de uitoefening van het beroep van architect in België.

Nieuws

Mijn beroep

Beroep uitoefenen als natuurlijke persoon

Onder welke deontologische statuten kan ik als natuurlijke persoon het beroep uitoefenen? Hoe verloopt de inschrijving op de tabel? Welke formulieren en documenten heb ik nodig? Wat als mijn deontologisch statuut wijzigt?

Beroep uitoefenen als rechtspersoon of binnen een vennootschap

Kies ik voor een architect-rechtspersoon of niet? Hoe start ik met een vennootschap en wat zijn mijn deontologische verplichtingen? Wat met wijzigingen binnen mijn vennootschap?

Werken als buitenlandse architect

(Hoe) kan ik als buitenlandse architect het beroep uitoefenen in België?

Vastgoedmakelaar worden

Wat zijn de vormen en vereisten?

Bijdrage aan de Orde van Architecten

Welke bijdrage betaal ik jaarlijks aan de Orde van Architecten?

Collectieve verzekering gewaarborgd inkomen bij ziekte en ongeval

Prevoca voor Architecten is een collectieve professionele dekking tegen inkomensverlies.

Wijzigingen tijdens mijn loopbaan

Opvolging

Wanneer een architect een project overneemt van een andere architect.

Mutatie

Wat te doen wanneer ik naar een andere provincie verhuis en daar mijn beroepsactiviteiten hoofdzakelijk zal uitoefenen?

Stopzetting activiteiten

Wat als ik mijn activiteiten als architect wil of moet stopzetten?

Plichten

Verzekeringsplicht

Waarvoor moet ik verzekerd zijn?

Contract met opdrachtgever

Alles over de verplichte en aangewezen elementen die in een contract moeten vermeld worden.

Controle verzekering bouwpartners

Hoe kunt u controleren of de bouwpartners die op uw bouwwerf tussenkomen, verzekerd zijn?

Precontractuele informatieplicht

Wat houdt de precontractuele informatieplicht van een architect juist in?

Advies- en bijstandsplicht

Wat houdt de plicht van een architect om advies en bijstand te verlenen aan een opdrachtgever juist in?