Beroep uitoefenen als rechtspersoon of binnen een vennootschap

Kies ik voor een architect-rechtspersoon of niet? Hoe start ik met een vennootschap en wat zijn mijn deontologische verplichtingen? Wat met wijzigingen binnen mijn vennootschap?

Architect, deontologie en vennootschap

Lees onze brochure

U bent architect en u denkt na over een volgende professionele stap: uw eigen vennootschap. Of u heeft al een vennootschap en u wenst een nieuwe bestuurder te benoemen.

Het zijn maar enkele scenario’s die uit de dagelijkse architectenpraktijk gegrepen zijn. De vraag die hierbij steeds terugkomt, is welke deontologische verplichtingen een architect heeft ten aanzien van de Orde van Architecten. Het doel van deze brochure is om hierop een duidelijk antwoord te geven. 

Aanvraagformulier

U voegt bij uw ontwerpakte het aanvraagformulier ‘architectenvennootschap’ toe wanneer het voorwerp diensten vermeldt die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect. Dit formulier moet worden bezorgd aan uw provinciale raad. 

Modelstatuten architect-rechtspersoon

De statuten van een architect-rechtspersoon dienen te voldoen aan de wet van 20 februari 1939. De modelstatuten kunnen gehanteerd worden als leidraad bij de opmaak van de statuten. 

Hieronder vindt u de nieuwe modelstatuten, aangepast in overeenstemming met de wetswijzingen van 3 mei 2024.

Meer over de andere verplichtingen vindt u terug op onderstaande links.

Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO):
Opstart van je onderneming: Opstarten in 7 stappen
Een eigen zaak opstarten. Enkele aandachtspunten.

FOD Financiën
Een onderneming starten
Btw-plicht

FOD Economie
Een onderneming oprichten

Laatste aanpassing: .