Vastgoedmakelaar worden

Wat zijn de vormen en vereisten?

Inschrijving bij de Orde is enige vereiste

Bent u ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten? Dan kunt u het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen zonder ingeschreven te zijn bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Dit geldt zowel voor architect-natuurlijke personen als voor zij die naam en voor rekening van hun architect-rechtspersoon het beroep van vastgoedmakelaar wensen uit te oefenen.

Breng uw provinciale raad op de hoogte

Bent u van plan om het beroep van vastgoedmakelaar (-syndicus, -bemiddelaar of -rentmeester) uit te oefenen? Informeer dan uw provinciale raad over deze plannen. De uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar is immers aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient u onder meer een bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en u permanent te vormen. Raadpleeg in dit verband zeker het Reglement van beroepsplichten.

De vrijstelling werd toegekend door het KB van 30 augustus 2013 in uitvoering van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.   

Laatste aanpassing: .