Architectuurorganisaties en beroepsverenigingen

Architectuurorganisaties

A+ Architecture in Belgium

a-plus.be

A+ Architecture in Belgium ziet architectuur als cultuur. Met de publicatie van een tweemaandelijks tijdschrift, een website en het organiseren van lezingen en tentoonstellingen wil A+ Architecture in Belgium de referentie zijn voor architectuur en stedenbouw in Vlaanderen en België.

Archipel 

archipelvzw.be

Archipel is een Vlaamse architectuurvereniging die zich richt tot wie in actuele architectuur geïnteresseerd is. Niet alleen architecten, maar ook andere professionelen (stedenbouwkundigen, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, designers, cultuurhistorici, critici, uitrustings- en stabiliteitsingenieurs, aannemers, leveranciers, enz.) en geïnteresseerde leken met een culturele belangstelling voor architectuur.

Architectuurwijzer 

architectuurwijzer.be

Architectuurwijzer (AW) is een culturele architectuurorganisatie. Geworteld in Limburg, maar het houdt de ogen open voor wat zich buiten de provinciegrenzen afspeelt – in Vlaanderen, de Euregio Maas-Rijn, Europa, de wereld. AW richt zich zowel tot het grote publiek als tot professionelen.

AR-TUR

centrum.ar-tur.be

AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. Via culturele programma’s gaat AT-TUR in gesprek met de inwoners, professionelen en maatschappelijke actoren betrokken bij ruimtelijke kwaliteit.

CIVA Stichting 

civa.brussels

De CIVA Stichting is opgericht op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verenigt onder een enkele structuur de middelen, de kennis en de knowhow van diverse Brusselse cultuurspelers die zich bezighouden met architectuur, stedenbouw, landschappen en het onderzoek naar ecosystemen. 

Planopli

planopli.net

Planopli organiseert op maat gemaakte architectuur­reizen voor architecten­bureaus, universi­teiten, architectuur­organisaties, groepen kunst- en architectuur­liefhebbers …

Stad en Architectuur

stadenarchitectuur.be

Stad en Architectuur VZW is een vereniging, gevestigd in Leuven, die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen en die sinds 2009 voor haar activiteiten samenwerkt met Museum M en Kunstencentrum STUK te Leuven.

Team Vlaams Bouwmeester

vlaamsbouwmeester.be

De website van het Team Vlaams Bouwmeester biedt een blik op de brede werking van het Team en maakt de archieven van de Open Oproep digitaal toegankelijk. Daarnaast biedt de site een overzicht van de verschillende instrumenten van de Bouwmeester, het ontwerpend onderzoek dat wordt gevoerd, en de activiteiten in het Atelier Bouwmeester.

Vlaams Architectuurinstituut

www.vai.be

Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over hedendaagse, voorbije en toekomstige ontwikkelingen van architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Het organiseert tentoonstellingen, lezingen, debatten, publicaties en evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur. Daarnaast neemt het Vlaams Architectuurinstituut een actieve rol op in de zorg voor vormgevingserfgoed. Het brengt dit erfgoed in kaart, geeft er advies over en informeert een breed publiek via publicaties en tentoonstellingen.

Beroepsverenigingen

Netwerk Architecten Vlaanderen

nav.be

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is uitgegroeid tot de grootste Vlaamse architectenorganisatie. Het wil niet alleen zorgen voor de belangen en de promotie van het beroep in het algemeen, het beschikt ook over een ruim aanbod dienstverlening, opleiding en ondersteuning van de architect in zijn dagelijkse praktijk.

Federatie van de architectenverenigingen van België 

fab-arch.be

De FAB verenigt en vertegenwoordigt de Belgische architecten, zowel de Vlaamse, de Waalse als de Brusselse architecten, op het federale en het internationale niveau. Voor de FAB zijn de beroepsbelangen van de architecten en de bevordering van kwaliteitsarchitectuur prioritair en onafscheidbaar. Leden: Vlaanderen: BVA, Wallonië: UWA, Brussel: AriB.

Beroepsvereniging voor architecten 

bvarchitecten.be

De BVA versterkt en verbindt architecten die het maatschappelijk belang van architectuur binnen een duurzame samenleving ter harte nemen. Aandacht voor de kwaliteit van de architectuur en de wijzigende rol van de architect in het bouwgebeuren staan hierbij centraal.

Union Wallonne des Architectes

uwa.be

Het doel van de UWA is de verdediging en bevordering van architecten en architectuur in Wallonië.

Architects in Brussels

arib.be

AriB is een portaal voor alle architecten die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

G30

g30.be

Het doel van de architectenvereniging G30 is erkende architectenkantoren in België te verenigen en te vertegenwoordigen om de uitoefening van het beroep op federaal en Europees vlak te promoten en te verbeteren.

Architecten-Bouwers

a-b.be

Architecten-Bouwers heeft als voornaamste doelstelling de bouwheer kwaliteitsarchitectuur te bieden, samen met een verzekeringscontract dat het budget en de uitvoeringstermijn waarborgt. In de formule architecten-bouwers bevat de overeenkomst met de architect nog een extra: de bouwheer geeft aan de architect de volmacht om in zijn plaats op te treden. 

Beroepsunie van architecten

upa-bua-arch.be

De UPA-BUA fungeert vooral als denktank. Verschillende UPA-BUA leden nemen actief deel aan de werking van wetenschappelijke, culturele en technische werkgroepen die betrekking hebben op bouwkunst en op bouwkunde. Ze onderneemt zelf geen syndicale of politieke acties maar laat deze initiatieven over aan de koepelstructuren (BVA, AriB, UWA).

Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België 

ncdab.be

Het NCDAB organiseert binnen het beroep van architect opleidingen en bijscholingen betreffende de praktijk van het privé en gerechtelijk deskundigenonderzoek. Op hun website vindt u meer uitleg over hun opdracht.

Internationale organisaties

Architects’ Council of Europe

ace-cae.eu

De ACE vertegenwoordigt het architectenberoep op Europees niveau. De organisatie heeft intensieve contacten met de Europese Unie en doet actief aan lobbywerk. Het telt 51 ledenorganisaties uit 35 Europese landen.

European Network of Architects’ Competent Authorities

enaca.eu

ENACA is een officiële instantie dat een netwerk creëert voor het uitwisselen van informatie betreffende de toegang tot het beroep in de verschillende Europese landen. 

Laatste aanpassing: .