Precontractuele informatieplicht

Wat houdt de precontractuele informatieplicht van een architect juist in?

Actieve informatieplicht

Vooraleer een contract kan worden afgesloten, moet hij onder meer deze informatie ter beschikking stellen aan de opdrachtgever (= actieve informatieplicht): 

  • het ondernemingsnummer;
  • de maatschappelijke zetel;
  • de beroepsorganisatie waar de architect is ingeschreven;
  • het polisnummer van de verzekering;
  • de gegevens van de verzekeringsonderneming;
  • de belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit (o.a. de omschrijving van de te leveren diensten, de wijze van uitvoering, …);
  • het ereloontarief of de wijze waarop het ereloon wordt berekend.

Passieve informatieplicht

De architect is ook verplicht om op verzoek aanvullende informatie te verstrekken (= passieve informatieplicht), zoals: 

  • een verwijzing naar de toepasselijke beroepsregels en de wijze waarop hier inzage kan worden verkregen;
  • informatie over de multidisciplinaire activiteiten en partnerships.

De informatie moet helder, ondubbelzinnig en tijdig, dus voor het afsluiten van de overeenkomst worden meegedeeld of ter beschikking gesteld. 

Wetgeving

Raadpleeg het Wetboek van economisch recht met in het bijzonder Boek IV 'Marktpraktijken en consumentenbescherming' en de bijhorende artikels VI.2 en VI.3.

Raadpleeg de Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten met in het bijzonder artikel 14.

Raadpleeg de Guidelines Algemene informatieverplichtingen vrije en intellectuele beroepen op de website van de FOD Economie. 

Laatste aanpassing: .